Newsletter

ELKOP SE Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q

26.05.2023, 18:23aktualizacja: 26.05.2023, 18:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 764 3 871 1 014 833
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 676 196 144 42
Zysk (strata) brutto 173 -62 37 -13
Zysk (strata) netto 57 -94 12 -20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 838 217 178 47
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 100 -12 21 -3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -860 -22 -183 -5
Przepływy pieniężne netto, razem 78 183 17 39
Aktywa razem * 135 518 134 333 28 985 28 643
Zobowiązania długoterminowe* 42 510 42 547 9 092 9 072
Zobowiązania krótkoterminowe * 4 098 2 933 876 625
Kapitał własny * 88 910 88 853 19 016 18 946
Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
Liczba akcji (w szt.) 46 047 200 46 047 200 46 047 200 46 047 200
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,93 1,79 0,41 0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 18:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ