Newsletter

ENEA SA (58/2022) Zawarcie aneksu do umowy poręczenia za zobowiązania ENEA Trading

30.09.2022, 17:48aktualizacja: 30.09.2022, 17:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 58/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z 11 marca 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 30 września 2022 roku zawarł aneks do umowy poręczenia z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną ("Bank") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Trading sp. z o.o. ("Umowa"). Aneks zwiększa kwotę udzielonego poręczenia o 1.000.000.000 PLN, tj. do kwoty 3.400.000.000 PLN. Zgodnie z brzmieniem powyższego aneksu, termin obowiązywania poręczenia upływa 31 grudnia 2024 roku.

W związku z zawarciem powyższego aneksu, Emitent złoży na rzecz Banku oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty udzielonego poręczenia, tj. do kwoty 3.400.000.000 PLN. Bank może wystąpić o nadanie powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności wielokrotnie, w terminie do 31 grudnia 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

W związku z zawarciem aneksu, Emitent oraz ENEA Trading sp. z o.o. zawarły tego samego dnia aneks do umowy porozumienia regulującej w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań ENEA Trading sp. z o.o. wobec Emitenta, a także wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia przedmiotowego poręczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 17:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.