Newsletter

ERBUD SA (19/2024) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. w dniu 16 maja 2024 r. uchwały o podziale zysku obejmującej wypłatę dywidendy.

16.05.2024, 17:52aktualizacja: 16.05.2024, 17:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2024

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/2024 w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2023 r., w której postanowiło przeznaczyć kwotę 20.042.124,48 zł, pochodzącą z zysku Spółki osiągniętego w 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Dywidendą objętych jest 11.929.836 akcji Spółki. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 1,68 zł.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., został ustalony na 22 maja 2024 r. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 4 czerwca 2024 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii