Newsletter

ERBUD SA (21/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową kadencję

16.05.2024, 18:17aktualizacja: 16.05.2024, 18:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 21/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, na nową wspólną 3-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., następujące osoby:

1. Pana Rolanda Boscha, któremu jednocześnie zostanie powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Pana Michała Otto, któremu jednocześnie zostanie powierzona funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Panią Beatę Jarosz,

4. Pana Alberta Dürr,

5. Pana Janusza Reitera,

6. Panią Sylwię Hałas-Dej,

7. Pana Michała Wosika, oraz

8. Pana Seweryna Kubickiego.

Zgodnie z treścią uchwały w sprawie powołania Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki, powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki staje się skuteczne z dniem dokonania rejestracji zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, z zastrzeżeniem Pana Rolanda Boscha oraz Pana Alberta Dürr, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Pan Roland Bosch jest członkiem organów w spółkach należących do grupy Wolff _ Müller. Pan Albert Dürr jest większościowym wspólnikiem grupy Wolff _ Müller oraz członkiem organów w spółkach wchodzących w skład tej grupy. Grupa Wolff _ Müller jest największym akcjonariuszem Spółki, a jej działalność może być uznana za konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:

1. Życiorys Pana Rolanda Boscha,

2. Życiorys Pana Michała Otto,

3. Życiorys Pani Beaty Jarosz,

4. Życiorys Pana Alberta Dürr,

5. Życiorys Pana Janusza Reitera,

6. Życiorys Pani Sylwii Hałas-Dej,

7. Życiorys Pana Michała Wosika,

8. Życiorys Pana Seweryna Kubickiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 16.05.2024, 18:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ