Newsletter

ERBUD SA (43/2023) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 74.8 mln PLN netto na "budowę budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków" w formule zaprojektuj i wybuduj w Tomaszowie Lubelski

21.11.2023, 11:38aktualizacja: 21.11.2023, 11:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 43/2023

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez obie strony znaczącą Umowę o wartości 74.8 mln PLN netto na "budowę budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków" w formule zaprojektuj i wybuduj w Tomaszowie Lubelskim, na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 2023.11.21

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Aleje Grunwaldzkie 1

22-600 Tomaszów Lubelski"

3 Wartość kontraktu 74 828 705,81 zł netto

4 Przedmiot kontraktu "Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków" w formule zaprojektuj i wybuduj.

5 Miejsce wykonywania kontraktu "Aleje Grunwaldzkie 1

22-600 Tomaszów Lubelski"

6 Terminy realizacji 21.11.2023 - 21.05.2026 r.

7 Warunki płatności "Wykonawca wystawi siedem faktur częściowych do łącznej wysokości 90% wynagrodzenia umownego brutto z uwzględnieniem limitów kwotowych, wynikających z możliwości budżetowych Zamawiającego w poszczególnych latach realizacji.

Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała w terminie do 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

"

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 5% wartości kontraktu brutto: 4.529.767,90 zł; termin obowiązywania: od dnia 21.11.2023 r. do dnia 22.07.2026 r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) "1,5% wartości kontraktu brutto: 1.358.930,37 zł; termin obowiązywania: od dnia 23.07.2026 r. do dnia 07.07.2031 r. z wyjątkiem zakresów:

- betonowych, żelbetowych i stalowych słupów, dźwigarów i belek, ścian, konstrukcji posadzek na gruncie, stropów, stropodachów, szczelności pokrycia dachu budynku, szczelności posadzek na gruncie, ścian zewnętrznych i innych elementów konstrukcji poniżej stropu parteru: termin obowiązywania gwarancji do dnia 07.07.2041 r. (15 lat)

- zewnętrznej stolarki i ślusarki: termin obowiązywania gwarancji do dnia 07.07.2034 r. (8 lat)

- pielęgnacji zieleni oraz wyposażenia medycznego i technicznego wskazanych w p. 6.5 oraz 6.6. PFU: termin obowiązywania gwarancji do dnia 07.07.2028 r. (2 lata) "

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) -

11 Kary "Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.11.2023, 11:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.