Newsletter

Biznes i finanse

FEERUM SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

11.01.2022, 13:19aktualizacja: 11.01.2022, 13:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2022

Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent") informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2022 roku - 30.05.2022 roku;

- za III kwartał 2022 roku - 29.11.2022 roku;

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 - 02.05.2022 roku;

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku - 30.09.2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż:

I. na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia (pojęcie zdefiniowane poniżej) nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową;

II. na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zostaną zawarte informacje wymienione w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;

III. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie").

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.01.2022, 13:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ