Newsletter

Biznes i finanse

FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS

29.11.2021, 17:20aktualizacja: 29.11.2021, 17:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży 105.716 103.460 23.191 23.291
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.162 17.538 1.571 3.948
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6.588 17.765 1.445 3.999
Zysk (strata) netto 5.850 15.096 1.283 3.399
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5.850 15.096 1.283 3.399
Zysk na akcję (PLN, EUR) 0,61 1,58 0,13 0,36
Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) 0,61 1,58 0,13 0,36
Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej 4.393 35.703 964 8.038
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (518) (1.803) (114) (406)
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej (9.517) (6.222) (2.088) (1.401)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5.641) 27.677 (1.238) 6.231
Aktywa 205.114 243.459 44.273 53.782
Zobowiązania długoterminowe 22.395 17.422 4.834 3.849
Zobowiązania krótkoterminowe 69.888 96.513 15.085 21.320
Kapitał własny 112.831 129.524 24.354 28.613
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 112.831 129.524 24.354 28.613
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa 205.114 202.708 44.273 43.926
Zobowiązania długoterminowe 22.395 25.548 4.834 5.536
Zobowiązania krótkoterminowe 69.888 70.179 15.085 15.207
Kapitał własny 112.831 106.981 24.354 23.182
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 112.831 106.981 24.354 23.182

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2021, 17:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ