Newsletter

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Bądź SMART – złóż wniosek i zaskocz konkurencję

19.06.2023, 08:00aktualizacja: 19.06.2023, 09:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NCBR
NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w drugim konkursie Ścieżki SMART, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Czasu na złożenie wniosku zostało już niewiele, ponieważ Centrum przyjmuje zgłoszenia do 30 czerwca br. Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, jednak aby uzyskać wsparcie muszą one zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu. Budżet konkursu wynosi 667 milionów złotych.

Dofinansowanie w drugim naborze Ścieżki SMART można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa. Pozostałe moduły przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują w projekcie realizację inwestycji produkcyjnych, aby uzyskać wsparcie, muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.

„Fundusze Europejskie wspierają prowadzenie innowacyjnych projektów. Łączna alokacja na wszystkie działania realizowane przez NCBR w ramach programu FENG wynosi około 12 miliardów złotych. Dzięki tym środkom inwestujemy w powstawanie nowatorskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Spodziewamy się, że efektem prac będą produkty czy usługi, które wejdą przebojem nie tylko na rynek krajowy, ale także globalny. To nasz sposób na pobudzanie rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Rozwoju, który w konsekwencji oznacza zmianę naszego życia na lepsze, zdrowsze, bardziej bezpieczne czy przyjazne dla środowiska. Już dziś w miejscu naszego zamieszkania, pracy i rozrywki spotykamy liczne innowacje, które powstały pod skrzydłami NCBR. Jestem pewien, że dzięki pomysłowości i pracowitości polskich przedsiębiorców będzie ich szybko przybywać” – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Zasady konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie zakończy się 30 czerwca br., o godz. 16:00. W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się konkurs Ścieżka SMART, NCBR apeluje o nieodkładanie złożenia aplikacji do ostatnich godzin naboru. 

Dofinansowanie może zostać udzielone na projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz celu Priorytetu 1, którym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty te muszą również wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis. Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie zaś udzielana dotacja warunkowa.

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący FENG. Ocena jest jednoetapowa. Projekty oceniać będzie Panel Komisji Oceny Projektów, który tworzą co najmniej trzej eksperci. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.

Konkurs Ścieżka SMART jest realizowany w ramach Priorytetu 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie NCBR.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Źródło informacji: NCBR

Partnerzy

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2023, 08:00
Źródło informacji NCBR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii