Newsletter

GK IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS

29.05.2024, 17:16aktualizacja: 29.05.2024, 17:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży 201 973 175 171 46 668 37 288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-14 985 -5 959 -3 462 -1 268
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-20 585 -10 964 -4 756 -2 334
Zysk (strata) netto
-20 541 -13 126 -4 746 -2 794
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -18 213 -11 285 -4 208 -2 402
Zysk na akcję (PLN)
-0,24 -0,15 -0,06 -0,03
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)
-0,24 -0,15 -0,06 -0,03
Środki pieniężne netto z działalności -6 962 -3 756 -1 609 -799
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 889 -3 788 -668 -806
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -713 -11 718 -165 -2 494
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 564 -19 262 -2 441 -4 100
Aktywa 943 657 956 140 219 409 204 500
Zobowiązania długoterminowe 299 199 325 211 69 567 69 556
Zobowiązania krótkoterminowe 403 946 379 292 93 921 81 123
Kapitał własny 240 512 251 637 55 921 53 820
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 189 244 201 504 44 001 43 098

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.05.2024, 17:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ