Newsletter

GK IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

26.04.2024, 18:55aktualizacja: 26.04.2024, 18:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody ze sprzedaży 940 137,00 886 503,00 207 042,00 189 367,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 652,00 49 137,00 9 173,00 10 496,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 720,00 31 951,00 3 462,00 6 825,00
Zysk (strata) netto 5 034,00 18 587,00 1 109,00 3 970,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 767,00 9 052,00 389,00 1 934,00
Zysk (strata) na akcję (PLN) 0,07 0,25 0,01 0,05
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,07 0,25 0,01 0,05
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 92 137,00 66 920,00 20 291,00 14 295,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 270,00 -18 245,00 -7 547,00 -3 897,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -63 137,00 -40 574,00 -13 904,00 -8 667,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 270,00 8 159,00 -1 161,00 1 743,00
Aktywa 960 390,00 1 004 121,00 220 881,00 214 103,00
Zobowiązania długoterminowe 288 648,00 321 942,00 66 386,00 68 646,00
Zobowiązania krótkoterminowe 410 418,00 417 358,00 94 392,00 88 991,00
Kapitał własny 261 323,00 264 821,00 60 102,00 56 466,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej 208 048,00 212 637,00 47 849,00 45 339,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.04.2024, 18:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ