Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA (1/2022) Gobarto S.A. - terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

17.01.2022, 10:40aktualizacja: 17.01.2022, 10:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2022

Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

Raport roczny:

1. Raport roczny za rok obrotowy 2021 - 30 marca 2022 roku

2. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 - 30 marca 2022 roku

Raporty kwartalne:

1. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 - 25 maja 2022 roku

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 25 maja 2022 roku

3. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 - 09 listopada 2022 roku

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 09 listopada 2022 roku

Raport półroczny:

1. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 - 31 sierpnia 2022 roku

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 - 31 sierpnia 2022 roku

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) (dalej: "Rozporządzenie") nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.01.2022, 10:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ