Newsletter

Grupa Interzero: we wdrażaniu systemu kaucyjnego w Polsce brakuje koordynatora

15.03.2024, 14:28aktualizacja: 15.03.2024, 15:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/T. Klepczyński (1)
Fot. PAP/T. Klepczyński (1)
Zmiany w systemie kaucji zwrotnych idą w dobrym kierunku, ale brakuje instytucji, która koordynowałaby ten proces - uważa Paweł Sosnowski, pełnomocnik zarządu ds. regulacji środowiskowych Grupy Interzero. Jego zdaniem system kaucyjny wejdzie w życie w przyszłym roku, chociaż nie nastąpi to w pełni 1 stycznia, jak zakłada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy debaty „Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce?”, zorganizowanej w środę przez redakcję PAP Biznes, byli zgodni co do tego, że w Polsce potrzebny jest system kaucyjny, który będzie działać w sposób podobny jak w innych krajach UE. Dzięki niemu skutecznie ograniczy się liczbę odpadów, które nie są obecnie odzyskiwane i przetwarzane do ponownego użycia. To stworzy również przyjazne warunki do kształtowania ekologicznych nawyków wśród konsumentów.

Paweł Sosnowski, pełnomocnik zarządu ds. regulacji środowiskowych Grupy Interzero, powiedział podczas debaty, że zmiany w przepisach zaproponowane przez MKiŚ należałoby uzupełnić o niezbędne korekty oczekiwane przez przedsiębiorców.

„W zmianach tych zabrakło mi koordynatora, takiej instytucji parasolowej, która zsynchronizowałaby działania systemów kaucyjnych prowadzonych przez podmioty reprezentujące. Na przykład w Niemczech jest kilku operatorów i istnieje specjalna organizacja, powołana przez przedsiębiorców, która zajmuje się przepływem zarówno odpadów, jak i kaucji między uczestnikami systemu. Uważam, że w sytuacji, kiedy podmiotów reprezentujących tworzących systemy kaucyjne będzie więcej niż jeden, to taki podmiot koordynujący byłby przydatny” - wskazuje Paweł Sosnowski z Interzero.

Grupa Interzero, w ramach której działa m.in. Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., została powołana w 2006 roku w celu realizacji na rzecz polskich klientów zobowiązań, które wynikają z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

System kaucyjny ma zacząć w Polsce obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Obowiązek zbierania pustych opakowań będzie dotyczył sklepów o pow. powyżej 200 m2. Mniejsze placówki będą mogły włączyć się do systemu na zasadach dobrowolności.

System obejmie butelki po napojach z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l., szklane butelki po napojach wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. oraz puszki metalowe o pojemności do 1 l.

Według Sosnowskiego odbiór odpadów ze sklepów powinien zostać usprawniony poprzez zmniejszenie wymogów administracyjnych związanych z transportem odpadów opakowaniowych ze sklepów. Można to zrobić, jeśli taki transport zostanie uznany za nieprofesjonalną działalność analogicznie jak nieprofesjonalne zbieranie i w takim wypadku nie podlegałby obostrzeniom wynikającym z przewozu odpadów. „Zmniejszyłoby to ślad węglowy, bo odpady można byłoby przewozić tymi samymi pojazdami, którymi dostarczane są produkty do sklepów. To jest również optymalizacja kosztowa” - mówi ekspert.

Pytany, czy jego zdaniem uda się uruchomić system kaucyjny w roku w 2025, ekspert odpowiedział, że tak.

„Już dziś niektórzy sygnalizują, że są gotowi utworzyć ten system. Bezpośrednio zainteresowani pracują nad tym od pewnego czasu. Uruchomienie systemu zapewne nie nastąpi w dniu 1 stycznia 2025 roku, ale w kolejnych miesiącach” - ocenia Paweł Sosnowski.

Zaznaczył jednak, że nawet przy optymalnie funkcjonujących systemach kaucyjnych mało kto będzie chciał do nich przystąpić, jeśli uiszczenie opłaty produktowej będzie traktowane jako alternatywny sposób realizacji obowiązku zbierania.

„Dlatego w pierwszym roku w wysokości opłaty produktowej trzeba uwzględniać to, że systemy kaucyjne będą dopiero uruchamiane i mogą jeszcze nie być w pełni skuteczne w uzyskiwaniu poziomów zbierania, ale zarazem opłata nie powinna zachęcać do traktowania jej jako alternatywy do przystąpienia do systemu kaucyjnego. W kolejnych latach musi już natomiast skłaniać do przystąpienia do jednego z nich” - podsumowuje ekspert.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 15.03.2024, 14:28
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ