Newsletter

IMPERIO ASI SA (12/2024) Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi

19.06.2024, 21:26aktualizacja: 19.06.2024, 21:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2024 r. zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży akcji na podstawie której Emitent sprzedał 194.312 akcji zwykłych na okaziciela spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi stanowiących 2 % w kapitale zakładowym spółki M FOOD S.A. na rzecz osoby fizycznej za łączną cenę 262.321,20 zł. Kupujący zobowiązał się do zapłaty ceny za wskazane akcje w terminie do dnia 31.12.2024 r.

Realizacja ww. umowy może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2024, 21:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ