Newsletter

IPOPEMA SECURITIES SA (5/2024) Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023

16.05.2024, 17:36aktualizacja: 16.05.2024, 17:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2024

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 16 maja 2024 r. uchwałę w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, zgodnie z którą cały zysk netto w wysokości 9.022 tys. zł zrealizowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r. przeznaczony zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą zysku za rok 2023 a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki. Wysokość obliczonej w ten sposób dywidendy przypadającej na jedną akcję skalkulowana z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (29.937.836) wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy).

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 23 maja 2024 r., a jej wypłata nastąpi 29 maja 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ