Newsletter

IPOPEMA SECURITIES SA (7/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

16.05.2024, 17:53aktualizacja: 16.05.2024, 17:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2024

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2024 r. ("ZWZ") do momentu zarządzenia przerwy reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 20 365 772 akcje, uprawniających do 20 365 772 głosów, co stanowi 68,026% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów. Co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

Akcjonariusz / liczba głosów na ZWZ / udział głosów na ZWZ / Udział w ogólnej liczbie głosów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" / 2 993 684 / 14,699% / 9,999%

PRE-IPO FIZAN* / 2 990 789 / 14,685% / 9,989%

IPOPEMA 10 FIZAN** / 2 851 420 / 14,001% / 9,524%

Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny / 2 400 649 / 11,787% / 8,018%

Katarzyna Lewandowska / 2 136 749 / 10,491% / 7,137%

Jarosław Wikaliński / 1 499 900 / 7,364% / 5,010%

Allianz Polska OFE / 1 292 558 / 6,346% / 4,317%

Małgorzata Wikalińska / 1 270 889 / 6,240% / 4,245%

*Podmiot powiązany z Jackiem Lewandowskim; łącznie Jacek Lewandowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmioty powiązane) posiadał na ZWZ 3.330.079 głosów stanowiących 16,351% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 11,123% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

**Podmiot powiązany ze Stanisławem Waczkowskim; łącznie Stanisław Waczkowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmiot powiązany) posiadał na ZWZ 3.142.855 głosów stanowiących 15,432% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 10,497% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ