Newsletter

IPOPEMA SECURITIES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

16.05.2024, 17:28aktualizacja: 16.05.2024, 17:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności podstawowej 66 245 70 167 15 331 14 928
Koszty działalności podstawowej 65 719 68 163 15 209 14 501
Wynik z działalności podstawowej 526 2 004 122 426
Wynik z działalności operacyjnej 1 582 2 471 366 526
Wynik brutto 2 289 2 555 530 544
Wynik netto z działalności kontynuowanej 1 463 1 817 339 387
Wynik netto 1 463 1 817 339 387
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
- zwykły 0,05 0,06 0,01 0,01
- rozwodniony 0,05 0,06 0,01 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 291 206 11 347 67 392 2 414
Razem przepływy pieniężne 278 262 3 869 64 396 823
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
Aktywa razem 675 004 420 756 156 945 96 770
Zobowiązania razem 546 613 293 908 127 093 67 596
Kapitały 128 391 126 848 29 852 29 174
Liczba akcji - w szt. stan na dzień bilansowy 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR 4,29 4,24 1,00 0,97
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności podstawowej 15 266 14 349 3 533 3 053
Koszty działalności podstawowej 15 108 14 677 3 496 3 122
Wynik z działalności podstawowej 158 - 328 37 - 70
Wynik z działalności operacyjnej 241 201 56 43
Wynik brutto 1 043 565 241 120
Wynik netto 795 367 184 78
Wynik netto na jedną akcję zwykłą w zł / EUR 0,03 0,01 0,01 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 285 565 13 565 66 086 2 886
Razem przepływy pieniężne 285 691 7 056 66 115 1 501
DANE BILANSOWE *
Aktywa razem 561 680 285 123 130 596 65 576
Zobowiązania krótkoterminowe 490 579 210 530 114 064 48 420
Kapitały własne 66 832 66 037 15 539 15 188
Liczba akcji - w szt. stan na dzień bilansowy 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR 2,23 2,21 0,52 0,51

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ