Newsletter

IZOLACJA JAROCIN SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok

25.04.2024, 22:35aktualizacja: 25.04.2024, 22:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2024

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu

rocznego za rok 2023, którego publikacja miała nastąpić w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

Raport okresowy za rok 2023 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2024 roku.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.

2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.04.2024, 22:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ