Newsletter

Komitet Regionów wskazuje, że transformacja produkcji rolnej potrzebuje ambitnego budżetu WPR

28.09.2020, 15:57aktualizacja: 28.09.2020, 15:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2011 - EP
© European Union 2011 - EP
Ambitne cele związane z transformacją ekologiczną europejskiej produkcji rolnej muszą iść w parze z ambitnym budżetem dla wspólnej polityki rolnej (WPR) - wskazuje Komitet Regionów.

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła projekt opinii ws. unijnej strategii „od pola do stołu”, która dotyczy zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.

„Ambitne cele związane z transformacją ekologiczną europejskiej produkcji rolnej muszą iść w parze z ambitnym budżetem dla WPR, a zwłaszcza dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” - podkreślono w projekcie opinii.

Samorządowcy wyrazili tym samym ubolewanie, że część wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przydzielona na rolnictwo w porozumieniu osiągniętym w lipcu przez szefów państw i rządów krajów UE zmniejszyła się o 6,4 proc. w porównaniu z obecnym okresem.

W dokumencie wskazano, że produkcja, przetwórstwo, sprzedaż detaliczna, opakowania i transport produktów żywnościowych mają nie tylko duży wpływ na różnorodność biologiczną, lecz również znacznie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz emisji gazów cieplarnianych.

Dlatego komisja NAT poparła plany Komisji Europejskiej, która uważa, że do 2030 r. należy m.in. ograniczyć ogólne stosowanie pestycydów chemicznych o 50 proc. i zmniejszyć stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc.

Komisja Europejska chce też dalszego ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora rolnego, co również spotkało się z aprobatą samorządowców. W związku z tym zaapelowali oni do KE o jak najszybsze opublikowanie planu celów klimatycznych na 2030 r. z myślą o podwyższeniu wartości docelowej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych co najmniej do 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Ponadto samorządowcy wyrazili zadowolenie, że KE przewidziała wzmocnienie rolnictwa ekologicznego poprzez przydzielenie na nie do 2030 r. co najmniej 25 proc. powierzchni użytków rolnych.

Przyjęty przez komisję dokument trafi teraz pod głosowanie na grudniowym posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów.

Jak zaznaczył sprawozdawca opinii, radny gminy Olevano Romano w prowincji Rzym Guido Milana, pandemia COVID-19 obnażyła poważne niedociągnięcia w europejskim systemie żywnościowym. Jego zdaniem strategia „od pola do stołu” będzie miała kluczowe znaczenie dla jego przeobrażenia.

„Rolnicy i rybacy odegrają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów, które wytyczyliśmy, i musimy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle” - podkreślił Milana.

Strategia „od pola do stołu” jest filarem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu - inicjatywy przewodniej UE - jak i unijnego planu odbudowy. Obejmie ona wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję.

Komisja NAT na posiedzeniu przyjęła ponadto opinie w sprawie: programu UE dla zdrowia, odnowy obszarów wiejskich i Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Członkowie komisji wymienili również poglądy na temat agroekologii.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 28.09.2020, 15:57
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii