Newsletter

Legnica: Prorozwojowy, ambitny, racjonalny - projekt budżetu Legnicy na rok 2024

20.11.2023, 07:46aktualizacja: 20.11.2023, 07:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Legnica
Fot. UM Legnica
Prorozwojowy, ambitny, racjonalny. Budżet któremu towarzyszy odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe miasta i troska o realizację nowych inwestycji. Taki ma być przyszłoroczny budżet miasta, który w środę, 15 listopada Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski przedstawił na konferencji prasowej. Projekt budżetu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do dalszego procedowania.

Projekt zakłada, że dochody miasta w roku 2024 ogółem osiągną kwotę 790.907.000,00 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 8.500,00 zł.

Natomiast wydatki na rok 2024 zaplanowano na kwotę 820.617.000,00 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 8.820,00 zł. To drugi w historii wynik, mniejszy od ponad 852 mln zł osiągniętych w 2023 roku, ale wyższy od wydatków z roku 2022, które wyniosły prawie 794 mln zł.

Wydatki na inwestycje, czyli tzw. wydatki majątkowe planowane są na kwotę 128.940.000,00 zł.  W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1.386,00 zł. Zakres działań inwestycyjnych to efekt kontynuacji wieloletnich planów inwestycyjnych. Skala inwestycji w latach 2018-2024 szacowana jest na ogólną kwotę 706 mln zł. Przyszłoroczne plany inwestycyjne miasta obejmują również działania krótkoterminowe, uwzględniają także wnioski mieszkańców i organizacji.

Wśród kluczowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 znalazły się:

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej (etap III) - odcinek od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, który w przyszłym roku zostanie ukończony,
- przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów wraz ze ścieżką rowerową, która znajdzie się w pasie zieleni,
- przebudowa  ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej,
- budowa ważnego szlaku komunikacyjnego w obrębie centrum miasta - nowego odcinka ul. A. Mickiewicza, który prowadzić będzie od ul. Oświęcimskiej do al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
- przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu, co zakończy rozpoczętą w br. inwestycję
- przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej,
- budowa ul. Wiślanej,
- budowa nowej drogi powiatowej (ul. Kołobrzeska) łączącej trasę S3 z  ul. Lotniczą,
- przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych,
- przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy,
- przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej,
- budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Hutników.

Planowana jest także przebudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na energooszczędne oprawy oświetleniowe.

W dziale transport znalazł się zakup nowych autobusów ( 5 szt. w roku 2024 i 1 szt. w 2025 r.)  z elektrycznym napędem wraz z budową specjalnej stacji ładowania na nowej pętli przy ul. Iwaszkiewicza

Zaplanowane zostały także nowe inwestycje w obrębie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wśród których znajdą się m.in.

- nowe boiska na terenie II Liceum Ogólnokształcącego,
- przebudowa nawierzchni boisk treningowych w Parku Miejskim
- przebudowa (dokończenie inwestycji) basenu krytego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej oraz
- przebudowa ścieżek rowerowych w ciągu alei J. Piłsudskiego.

Kontynuowana będzie rewitalizacja Palmiarni oraz parku Miejskiego, gdzie przebudowane zostaną ścieżki w ciągu Białej, Al. Oswobodzenia oraz w rejonie Centrum Witelona. Natomiast Centrum Witelona doposażone zostanie w sprzęt wystawienniczy (ekspozytory).

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych Legnickiego Budżetu Obywatelskiego znajdą się:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4,
- przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego,
- wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej,
- przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska,
- budowa nowych boksów z wybiegami dla psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Ponieważ głównym źródłem dochodów miasta (57,79%) pozostają dochody własne uzyskane z podatków, w związku z potrzebą zbilansowania wydatków z dochodami Prezydent, uwzględniając fakt, iż w Legnicy nie jest np. pobierana opłata targowa ani egzekwowany podatek od posiadania psa zaproponował zwiększenie podatku od nieruchomości.

Między innymi zaproponowana stawka podatku od nieruchomości - od budynków mieszkalnych i ich części wynosi 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Dotychczasowa stawka wynosiła 0,89 zł, natomiast stawka proponowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2024 wynosi 1,15 zł.  W przypadku mieszkania o pow. 50 m2 roczna kwota podatku wzrośnie z 27,00 zł w roku bieżącym do 30,50 zł w roku 2024 (o 3,50 zł).

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przedłożony projekt przewiduje stawki na poziomie roku 2023 dla budynków mieszkalnych, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz gruntów pozostałych, natomiast w pozostałych pozycjach stawki ustalono w wysokości określonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 774).

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z największych źródeł dochodów własnych budżetu miasta, którego wpływy pod kątem wielkości przewyższają jedynie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspólne procedowanie budżetu wraz z pakietem uchwał podatkowych umożliwi skonstruowanie prorozwojowego, ambitnego budżetu miasta, który pozwoli uruchomić nowe, ważne dla Legnicy inwestycje. Jego ostateczny kształt określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.11.2023, 07:46
Źródło informacji UM Legnica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii