Newsletter

LESS SA (12/2024) Przedłużenie wyłączności w zakresie transakcji nabycia Luna Corporate sp. z o.o.

10.07.2024, 22:01aktualizacja: 10.07.2024, 22:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Zarząd LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, iż w związku z planowaną transakcją nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (dalej jako: "Luna") Emitent i Luna zgodnie postanowili przedłużyć ustalony wcześniej termin wyłączności współdziałania i zobowiązali się współdziałać na zasadzie wyłączności do dnia 30 września 2024 r.

Emitent jednocześnie wskazuje, że obecnie, zgodnie z założeniami, prowadzone są intensywne działania zmierzające do przeprowadzenia transakcji, w tym działania dotyczące badania due diligence oraz wyceny udziałów Luna, a Emitent i Luna prowadzą zaawansowane rozmowy dotyczące ustalenia szczegółowych warunków transakcji.

Dodatkowo, zgodnie z założeniami, Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki do poziomu 20 groszy i przeznaczenia kwoty obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. Wniosek o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki został złożony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu m.in. dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich wartości rynkowej..

Mając na uwadze dotychczas podjęte działania oraz współpracę stron, na obecnym etapie Zarząd Emitenta nie widzi zagrożeń dla przeprowadzenia planowanej transakcji. Emitent i Luna planują w lipcu 2024 roku podpisać umowę inwestycyjną.

Emitent będzie na bieżąco informował o kolejnych istotnych etapach planowanej transakcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2024, 22:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ