Newsletter

LIBET SA (16/2022) Zawarcie umów sprzedaży środków trwałych, umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych w Żorach.

02.09.2022, 17:13aktualizacja: 02.09.2022, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 26.08.2022 r. nr 14/2022, Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka" lub "Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 02.09.2022 r. doszło do zawarcia następujących umów:

- umowy sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładzie w Libiążu, za cenę 6.250.097,69 złotych netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług ("VAT"), zawartej przez Spółkę i Polbruk S.A.,

- umowy sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładzie w Żorach, za cenę 19.137.968,46 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT, zawartej przez Libet 2000 sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) i Polbruk S.A.,

- umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu, za cenę 11.447.436,31 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawartej przez Spółkę i "Baumabrick" sp. z o. o. (spółka zależna od Emitenta) z Polbruk S.A.,

- umów dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy, zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Polbruk S.A.

Dodatkowo, w związku ze złożeniem oświadczenia z dnia 30.08.2022 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez spółkę Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach, Libet 2000 sp. z o. o. oraz Polbruk S.A., w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z dnia 26.08.2022 r. zawarły dnia 02.09.2022 r. umowę przeniesienia własności nieruchomości położonych w Żorach, na Polbruk S.A. Cena z tytułu ww. umowy została określona na kwotę 28.159.577,54 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT.

Zawarcie powyższych umów jest kluczowym warunkiem dojścia do skutku "Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r.", o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 26.08.2022 r. nr 15/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.09.2022, 17:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.