Newsletter

Liderzy CIT. Jak polskie firmy płacą podatki

07.09.2022, 08:00aktualizacja: 07.09.2022, 08:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polityka Insight opublikowała raport „Liderzy CIT. Jak polskie firmy płacą podatki”. Publikacja zawiera ranking liderów wśród podatników CIT w różnych zestawieniach, w tym rankingi sektorowe i branżowe.

Raport można pobrać tutaj: http://politykainsight.pl/bibliotekaraportow

„Wysokość dochodów budżetowych zależy nie tylko od wysokości stawek podatkowych, ale także od moralności płatniczej podatników. W tym zwłaszcza przedsiębiorstw. Wysokość niezapłaconego przez firmy podatku CIT, wynosi według niektórych szacunków nawet 20 mld zł rocznie. Co gorsza, wielu firmom udaje się uniknąć płacenia podatku CIT zgodnie z prawem, poprzez zabiegi księgowe i transfer zysków do rajów podatkowych. W takiej sytuacji, jednym z narzędzi ograniczania luki podatkowej jest publikowanie informacji o wysokości faktycznie zapłaconego podatku. Podawanie do publicznej wiadomości płatności CIT zniechęca nieuczciwych przedsiębiorców do kontynuowania optymalizacji i równocześnie nagradza tych, którzy rzetelnie płacą podatki i współpracują z fiskusem. Dane te koniecznie trzeba jednak czytać w odpowiednim kontekście i w porównaniu do wyników działalności poszczególnych firm. Temu służy przygotowany przez nas raport” - mówi Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i współautor raportu.

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych zestawień

Najwyższe podatki CIT płacą instytucje finansowe. Zgodnie z wynikami badań Polityki Insight wśród 13 indywidualnych podmiotów, które w latach 2012-2020 przekazały do kasy państwa ponad 1 mld zł podatku CIT, aż siedem to banki działające w Polsce. Najwięcej, bo aż 6,1 mld zł przez analizowane 9 lat zapłacił Bank Pekao, na drugim miejscu był Santander Bank Polska (5,2 mld zł), a na trzecim ING Bank Śląski (4,3 mld zł). W sumie udział wszystkich instytucji finansowych w płatnościach największych podatników CIT osiągnął w 2020 r. aż 20 proc.

Wysokie podatki płacą też firmy handlowe. To największa pod względem liczby grupa podatników CIT. W 2020 r. wśród największych podatników było aż 465 firm zajmujących się handlem detalicznym i 123 zajmujących się handlem hurtowym. Na ich tle wyróżniały się zwłaszcza Jeronimo Martins Polska oraz Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska – przedsiębiorstwa te zapłaciły w latach 2012-2020 odpowiednio 3,9 mld zł oraz 1,6 mld zł. Wśród pozostałych indywidualnych podatników CIT na uwagę zasługują też Philip Morris Polska Distribution z branży tytoniowej (1,3 mld zł zapłaconego podatku w latach 2012-2020, co stanowi 75 proc. CIT zapłaconego przez wszystkie podmioty z tej branży porównywane w raporcie) czy P4, czyli właściciel sieci komórkowej Play (1 mld zł).

Najwięksi podatnicy odpowiadają za 62,3 proc. dochodów z CIT. Łącznie jest to grupa 2,6 tys. przedsiębiorstw. Zapłacone przez nich podatki są istotne nie tylko dla budżetu państwa, ale przede wszystkim dla budżetów samorządów, w których podmioty te są zarejestrowane. W przypadku mniejszych gmin czy powiatów podatki przekazywane przez pojedynczą firmę mogą stanowić nawet połowę łącznych dochodów. Dlatego tak ważne jest dbanie o to, aby ci najwięksi podatnicy płacili podatki rzetelnie, nie stosując optymalizacji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów z kapitałem polskim, które rzadziej trafiają na nagłówki gazet jako nierzetelne, ale w sumie płacą mniej podatków niż podmioty z kapitałem zagranicznym, które to odpowiadają za dwie trzecie wszystkich płatności największych podatników CIT.

Ministerstwo Finansów, jak wskazano w raporcie, publikując dane na temat CIT zapłaconego przez poszczególne firmy i grupy podatkowe, nie podaje innych danych potrzebnych do właściwej oceny sumienności podatkowej przedsiębiorców. Grozi to wyciągnięciem błędnych wniosków. Dlatego w raporcie „Liderzy CIT. Jak polskie firmy płacą podatki” przedstawione zostały dane o podatnikach CIT w potrzebnym do ich interpretacji kontekście:

· porównanie podatników CIT w ramach tej samej branży,

· zestawienie wszystkich dostępnych danych o podatku CIT zapłaconym w latach 2012-2020,

· analiza czterech wskaźników: podatku CIT w ujęciu absolutnym, w relacji do przychodu oraz w relacji do wartości dodanej, a także tempa wzrostu płatności.

Powyższe zestawienia, jak wynika z raportu, wspierają właściwą interpretację danych o podatnikach CIT, tak aby ograniczyć typowe błędy popełniane przy analizie płatności CIT. Na przykład zestawiania zapłaconego podatku CIT z przychodami firm i porównywania tego odsetka między branżami. Firmy z różnych branż mają inną rentowność – w handlu relacja zysku do obrotów jest bardzo niska, a w działalności usługowej (np. usługi IT) relatywnie wysoka. To przekłada się bezpośrednio na wartość należnego państwu CIT, który wylicza się w Polsce na podstawie dochodów firm, a nie jej obrotów. Innym często popełnianym błędem jest analiza danych podatkowych wyłącznie dla jednego roku. Takie dane mogą być zaburzone np. poniesieniem przez firmę wydatku inwestycyjnego, który odlicza się od podstawy opodatkowania, albo rozliczaniem straty z lat ubiegłych, co powoduje, że mimo osiągnięcia zysku firma nie jest zobowiązana do zapłacenia w danym roku fiskalnym podatku CIT.

Partnerem raportu jest Philip Morris Distribution Sp. z o.o.

Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów. Działa od 2013 roku i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Finance, PI Energy oraz PI Energy & Climate Weekly), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje. Od 2017 r. publikuje również podcasty, które są coraz ważniejsze w jej codziennej działalności.

Dodatkowe informacje dla mediów

Kluczowe statystyki z raportu Polityki Insight dotyczące branży tytoniowej:

wykres 1

wykres 2

Philip Morris International: przyszłość bez dymu papierosowego

Philip Morris International (PMI) to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa, która zapoczątkowała naukowo-technologiczną transformację biznesową w branży tytoniowej, stawiając na przyszłość bez dymu papierosowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.pmi.com i www.pmiscience.com

KONTAKT:

Adam Suchenek

Head of Communications

Philip Morris Polska

tel. kom. +48 601 39 00 89

e-miał: Adam.Suchenek@pmi.com

Źródło informacji: Philip Morris Polska

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 07.09.2022, 08:00
Źródło informacji Philip Morris Polska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ