Newsletter

Biznes i finanse

Lotte Mart wybiera usługi wsparcia Rimini Street Support w zakresie swoich aplikacji Oracle

03.08.2022, 16:49aktualizacja: 03.08.2022, 16:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire
PR Newswire
Według południowokoreańskiej sieci hipermarketów, do przejścia na niezależne wsparcie podmiotu zewnętrznego przyczyniła się potrzeba korzystania z wyższej jakości obsługi i krótszych czasów odpowiedzi na zgłoszenia.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Lotte Mart, wielka sieć hipermarketów z Korei Południowej, przeszła na Rimini Street w zakresie usług wsparcia konserwacji aplikacji. Firma Lotte Mart chciała skoncentrować swoje zasoby na strategicznych projektach związanych z rozwojem biznesowym i potrzebowała praktyczniejszego wsparcia ERP, aby lepiej zarządzać dynamicznie zmieniającą się działalnością w zakresie dystrybucji. W oparciu o wysoką jakość świadczonych usług, firma Lotte Mart wybrała Rimini Street do optymalizacji swoich usług wsparcia.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220802005326/en/ 

Kompleksowe wsparcie pozwala zwiększyć efektywność pracy zespołów IT

Pierwszy sklep Lotte Mart otworzył się w 1998 r. w Kangbyeon. Od tego czasu sieć obejmuje już 175 sklepów w Korei i za granicą. Rifma opiera swoją działalność o spersonalizowaną bazę danych Oracle o masowej skali, która pozwala zarządzać sklepami detalicznymi, dystrybucją i logistyką. Koszty wsparcia bazy danych ze strony Oracle pochłaniały dotychczas znaczną część budżetu na działania IT.

„Rimini Street dokonało szczegółowej analizy obecnej sytuacji Lotte Mart, w tym potrzeby obniżenia kosztów i problemów z usługami dla programu wsparcia producenta oprogramowania i zamiast niego zaoferowało specjalnie dostosowaną usługę wsparcia, która lepiej spełnia nasze potrzeby” – powiedział Jung-soo Pyo, lider działu Strategii Systemowej, Lotte Mart.

Poziom zadowolenia pracowników IT znacząco wzrósł po przejściu na Rimini Street, ze względu na skrócone czasy reagowania i zapewniania rozwiązań. Podobnie jak wszyscy klienci wsparcia Rimini Street, firma Lotte Mart otrzymała wsparcie głównego konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Spółka korzysta także z umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, która zapewnia ultraresponsywność w postaci 10-minutowych czasów odpowiedzi w przypadku zdarzeń krytycznych o priorytecie P1.

„Po przejściu na Rimini Street udało nam się uwolnić od polityki usług zorientowanej na producenta i przejść na usługi zorientowane na biznes – powiedział Pyo. - Udało się zmaksymalizować efektywność pracy obsługi IT dzięki szybszym reakcjom i wsparciu dla problemów na żądanie”.

Po optymalizacji działalności, Lotte Mart planuje skierować swój personel IT i uzyskane oszczędności na rzecz przyszłych inwestycji i rewolucyjnych inicjatyw oraz projektów, które napędzają innowacje w biznesie. Aby lepiej wspierać plan rozwoju w zakresie IT, Lotte Mart analizuje możliwość zaangażowania Rimini Street do innych obszarów działalności i rozważa przyjęcie jej rozwiązań w całej Lotte Group.

„Lotte Mart mógł zwiększyć swoją konkurencyjność cyfrową, uwolnić się od cyklu aktualizacji producenta i ponownie przejąć kontrolę nad rozwojem własnej firmy w zakresie IT po przejściu na usługi wsparcia Rimini Street Support – powiedział Hyungwook Kevin Kim, regionalny kierownik generalny, Korea, Rimini Street. - Nagradzane usługi Rimini Street napędzane przez naszą opatentowaną technologię AI pomogły tysiącom przedsiębiorstw na całym świecie w znaczącym obniżeniu kosztów obsługi oprogramowania biznesowego. Dzięki zaoszczędzonym funduszom, firmy mogą rozwiązywać krótkoterminowe kłopoty budżetowe a także inwestować w inicjatywy transformacji cyfrowej, które zwiększają konkurencyjność i przyspieszają rozwój”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220802005326/en/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:
Jeff Spicer
Rimini Street, Inc.
tel: +1 (415) 297-6488
e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.08.2022, 16:49
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ