Newsletter

MANGATA HOLDING SA (15/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

24.11.2023, 12:09aktualizacja: 24.11.2023, 12:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 15/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), w związku z otrzymaniem wniosku akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. od Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A., na dzień 21 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Bielsku - Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony także na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.mangata.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA - od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 12:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ