Newsletter

MF: Komisja Europejska opublikowała jesienne prognozy gospodarcze (komunikat)

15.11.2023, 17:45aktualizacja: 15.11.2023, 17:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

- Komisja Europejska (KE) prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. oraz 3,2 proc. w 2025 r. po wzroście o 5,3 proc. zanotowanym w ubiegłym roku.

- KE wskazuje, że inflacja HICP osiągnęła już swój szczyt i przewiduje, że wyniesie w tym roku 11,2 proc., a w latach 2024-2025 6,2 proc. oraz 3,8 proc.

- Dane KE potwierdzają, że mimo znacznego wzrostu finansowania na cele społeczne, zdrowotne i militarne, polskie finanse publiczne są pod kontrolą.

PKB dla Polski

KE prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. oraz 3,2 proc. w 2025 r. po wzroście o 5,3 proc. zanotowanym w ubiegłym roku. KE zwraca uwagę, że po spowolnieniu w bieżącym roku, wzrost gospodarczy ma przyśpieszyć w kolejnych latach i być wspierany przez odbicie konsumpcji prywatnej, dalszy wzrost inwestycji i dobre wyniki eksportu. Prognoza ta jest zbliżona do przewidywań MF, zwłaszcza w kolejnych latach (tj. wzrost realnego PKB o 3 proc. i 3,4 proc.). Inflacja

KE wskazuje, że inflacja HICP osiągnęła już swój szczyt i prognozuje, że wyniesie w tym roku 11,2 proc., a w latach 2024-2025 6,2 proc. oraz 3,8 proc. (wartości te są zbliżone do prognozy MF – 6,6 proc. i 4,1 proc.).

Prognoza zakłada wygaśnięcie instrumentów związanych z kryzysem energetycznym i zerowej stawki VAT na niektóre produkty spożywcze pod koniec 2023 r., co będzie miało wpływ na ceny energii i żywności w 2024 r. Z kolei silny wzrost płac ma utrzymać presję cenową w usługach na podwyższonym poziomie w całym horyzoncie prognozy.

Bezrobocie

W zakresie rynku pracy, KE prognozuje, że stopa bezrobocia w bieżącym roku wzrośnie nieznacznie o 0,1 pkt. proc. rok do roku tj. do 3,0 proc., a niskie bezrobocie utrzyma się również w kolejnych latach. W 2024 r. ma ono wynieść 2,8 proc. oraz 2,7 proc. w 2025.

Polska pod tym względem wypada bardzo dobrze na tle pozostałych państw europejskich, pozostając od dłuższego czasu krajem o jednej z niższych stóp bezrobocia w UE.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

KE prognozuje, że w 2023 r. wskutek m.in. inwestycji w obronność, wydatków na wsparcie społeczne czy działań osłonowych związanych ze wzrostem cen energii deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 5,8 proc. PKB.

Prognozowane na kolejne lata ożywienie gospodarcze wpłynie na odbudowę dochodów co w połączeniu ze stopniowym wycofywaniem działań osłonowych na rynku energii, umożliwi redukcję deficytu sektora do 4,6 proc. PKB w 2024 r. i 3,9 proc. PKB w 2025 r., pomimo kontynuacji programów społecznych i inwestycyjnych.

W 2024 r. konsolidacja fiskalna w ujęciu strukturalnym, tj. bez wpływu cyklu koniunkturalnego, ma wynieść 1,3 proc. PKB, czyli znacznie powyżej wysiłku rekomendowanego przez Radę Ecofin w lipcu br. (0,5 proc. PKB). Jest to największa konsolidacja prognozowana wśród państw UE. Dane te, uwzględniające wydatki całego sektora, w tym również funduszy zarządzanych m.in. przez BGK, potwierdzają, że mimo znacznego wzrostu finansowania na cele społeczne, zdrowotne i militarne, polskie finanse publiczne są pod kontrolą.

Pomimo spadku deficytu dług sektora ma wzrosnąć do 56,2 proc. PKB w 2025 r. Wynika to m.in. z unijnej metodologii, uwzględniającej w długu wydatki na sprzęt obronny w momencie poniesienia płatności. Podczas gdy w deficycie wydatki te zostaną uwzględnione w momencie dostawy sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące prognozy KE oraz porównanie z prognozą MF zostaną zaprezentowane na dashboardzie "Prognozy makroekonomiczno-fiskalne" dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/prognozy-makroekonomiczne-i-fiskalne

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ms/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.11.2023, 17:45
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii