Newsletter

MF: Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce (komunikat)

21.10.2023, 21:51aktualizacja: 23.10.2023, 09:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

20 października br. w Ministerstwie Finansów Rada Rozwoju Rynku Finansowego podsumowała realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). SRRK została przyjęta przez rząd w 2019 r. i była wdrażana w latach 2020-2023. W posiedzeniu Rady wzięła udział minister finansów Magdalena Rzeczkowska, przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego, a także uczestników rynku – sektora bankowego, ubezpieczeniowego, firm inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych – prywatnych i publicznych, oraz inwestorów indywidualnych. Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc przedstawiła sprawozdanie z realizacji SRRK. - SRRK stała się symbolem ogromnego zaangażowania wszystkich uczestników polskiego rynku finansowego i współpracy oraz otwartej komunikacji z Ministerstwem Finansów a także innymi instytucjami – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Strategia ta jest niewątpliwie dobrym przykładem i wzorem długoterminowego, systematycznego myślenia o rynku kapitałowym. Takie podejście było kontynuowane również w ramach prac nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej, nad którą prace zakończyły się w kwietniu tego roku, oraz nad Mapą Drogową dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce, nad którą prace jeszcze trwają – dodała minister finansów.

- Zrealizowaliśmy w pełni większość działań określonych w Strategii. Zaczynając od całego szeregu ulg podatkowych takich jak ulga na IPO, ulga dla długoterminowych inwestorów, ulga venture capital a także kompensacja zysków i strat przy podatku Belki od różnych aktywów – podkreśliła pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

- W ramach realizacji Strategii przyjęliśmy także rozwiązania prawne, dzięki którym na polskim rynku będą miały szansę rozwinąć się nowe instrumenty i usługi finansowe. W przyjętych ustawach znalazły się także przepisy usprawniające nadzór nad rynkiem, aby był on bardziej transparentny i bezpieczny dla inwestorów – dodała Katarzyna Szwarc.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Podstawowym celem SRRK było zwiększenie finansowania polskich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy, wzmocnienie zaufania do rynku poprzez większą ochronę inwestorów, zwłaszcza indywidualnych, przy pomocy lepszej jakości regulacji i skutecznego nadzoru. Celem Strategii było również podniesienie konkurencyjności rynku kapitałowego i jego zdolności do finansowania największych wyzwań dla realnej gospodarki, takich jak transformacja klimatyczna.

SRRK zawiera 90 szczegółowych działań, przy pomocy których te cele miały zostać zrealizowane. 65 działań zostało zrealizowanych w pełni, a 18 częściowo. Cześć działań nie zostało zrealizowanych w związku z tym, że się zdezaktualizowały lub ich realizacja w obecnych warunkach nie przyniosłaby oczekiwanych korzyści.

Efekty wdrożenia SRRK

Polski rynek kapitałowy utrzymał pozycję regionalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem kapitalizacji giełdy, liczby notowanych na niej spółek czy zainteresowania inwestorów zagranicznych. Dziś, debiutujące na GPW spółki mogą skorzystać z podatkowej „ulgi na IPO” i dedykowanego im jako „kluczowym podmiotom” wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, a długoterminowi inwestorzy, którzy zakupią akcje tych spółek, nie zapłacą podatku od zysków kapitałowych przy wyjściu z inwestycji.

Dzięki nowym ramom regulacyjnym, na polskim rynku będą mogły pojawić się nowe instrumenty i usługi, takie jak certyfikaty turbo, pożyczki papierów wartościowych czy platformy obrotu oparte na DLT, a ciężar compliance dla tych istniejących, na przykład funduszy ETF, istotnie się zmniejszy.

Kontynuacja realizacji SRRK

Część inicjatyw zawartych w SRRK będzie wymagać kontynuacji. W kontekście dochodzenia przez akcjonariuszy czy spółki ich praw, ważnym krokiem w realizacji SRRK jest edukacja prokuratorów i sędziów. Ministerstwo Finansów we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Sprawiedliwości opracowało program edukacji w obszarze rynku kapitałowego dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przygotowany został również projekt powołania sądu rynku kapitałowego, w ramach struktur Sądu Okręgowego w Warszawie. Powołanie takiego sądu ułatwi profesjonalne rozpatrywanie spraw dotyczących instytucji finansowych, emitentów i inwestorów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.10.2023, 21:51
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ