Newsletter

MFiPR: Na tropie tajemnic. Czego nie wiedzielibyśmy o Fromborku, gdyby nie fundusze unijne (komunikat)

13.01.2020, 16:03aktualizacja: 13.01.2020, 16:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MFiPR informuje:

Na wzgórzu katedralnym we Fromborku od 2018 roku prowadzony jest projekt współfinansowany z funduszy unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko. Tylko dzięki temu wiemy dziś o fromborskiej katedrze tak dużo.

We Fromborku trwa realizacja projektu POIiŚ „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Jednym z jego elementów były także ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe. Dostarczyły one bogatych odkryć archeologicznych!

- 2 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspiera w obecnej perspektywie finansowej UE projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury. Unijne pieniądze przeznaczamy m.in. na renowację zabytków wraz z otoczeniem czy na konserwację zabytków ruchomych. Dofinansowanie mogły uzyskać projekty polegające na rozbudowie instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych. Większość tych środków ma już swoje przeznaczenie w zawartych umowach dotacyjnych, a efekty – tak jak w przypadku Fromborka – często przerastają zakładane. Z pewnością kultura jest tak samo dobrą inwestycją, jak inne dofinansowane w POIiŚ projekty dotyczące dróg, kolei, ochrony środowiska – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Fosa, której nie ma i inne niespodzianki

- Wśród odnalezionych zabytków archeologicznych na wyjątkowa uwagę zasługuje zespół zabytków nieruchomych reprezentowany przez relikty różnorodnych dzieł architektonicznych – sucha fosa (XIII w.), fundamenty dwóch kanonii kanonickich (XV, XVII w.) oraz fundamenty dwóch kaplic (XVII, XVIII w.). Charakter tych zabytków jest tym cenniejszy, że do poznania większości z nich nie dysponujemy żadnymi lub znikomą ilością informacji źródłowych pochodzących z epoki – przyznał Grzegorz Świderski, kierownik badań archeologicznych.

Po południowej stronie prezbiterium katedry fromborskiej w pobliżu południowo-wschodniego odcinka murów obronnych odnaleziono relikty murów kamiennych i ceglanych. Analiza reliktów architektonicznych oraz dostępnych źródeł i literatury pozwoliła je łączyć z dwoma kuriami kanonickimi (budynek mieszkalny użytkowany przez kanonika rezydującego przy katerze fromborskiej). Starsza z kurii powstała prawdopodobnie jeszcze w XV w. Została ona zniszczona podczas drugiego najazdu wojsk szwedzkich na Warmię oraz okupacji północnej części Warmii przez wojska pruskie (1655-1663). Młodsza z kurii powstała po zakończeniu pierwszego najazdu wojsk szwedzkich na Warmię (1635 r.) i także została zniszczona podczas drugiego najazdu wojsk szwedzkich oraz okupacji północnej części Warmii przez wojska pruskie (1655-1663). Oprócz tego po południowej stronie prezbiterium, w miejscu obecnego dziedzińca założenia katedralnego, odnaleziono zasypaną suchą fosę. Stanowiła ona element obronny pierwszej drewnianej katedry fromborskiej funkcjonującej w tym miejscu od 2 poł. lat 70. XIII w. (najstarsza wzmianka źródłowa o założeniu katedralnym pochodzi z 1278 r.) do około 1330 r. (rozpoczęcie budowy murowanej katedry). Fosa była połączona z dwoma głębokimi wąwozami od strony wschodniej i zachodniej. Cały teren założenia katedralnego był najprawdopodobniej jeszcze dodatkowo zabezpieczony palisadą.

Tajemniczy skarbiec

Zabytki nieruchome zostały także odnalezione po północnej stronie prezbiterium katedry fromborskiej. W miejscu tym odkryto relikty murów oraz podłóg. Analiza tych konstrukcji murowanych oraz dostępnych źródeł i literatury pozwala łączyć odnalezione relikty z dwoma kaplicami. Starsza z nich powstała prawdopodobnie w okresie rządów biskupa Szymona Rudnickiego (1604-1621), fundatora wielu obiektów sakralnych na terenie Warmii. Najstarsza wzmianka źródłowa o tej kaplicy pochodzi z 1623 r. Obiekt ten został rozebrany w 1751 r. Na miejscu kaplicy wzniesiono nową, o mniejszych rozmiarach, połączoną za pomocą krytego ganku z nawą północną katedry. Powstała ona w 1754 r. i funkcjonowała do 1809 r. Po rozebraniu kaplicy w jej miejscu wzniesiono przedłużenie krytego ganku, łączącego zakrystię biskupią z nawą północną katedry (obiekt ten funkcjonuje do dziś).

Podczas remontu archeolodzy trafili na niespodziankę także w skarbcu katedralnym. Odkryte tu zostały polichromie oraz nieznane dotychczas nisze i… tajemnicze przejście ze skarbca na poddasze katedry. Skarbiec i poddasze katedry – po zakończeniu inwestycji – zostaną udostępnione zwiedzającym.

- Analiza zaledwie jednej grupy zabytków archeologicznych – zabytków nieruchomych, odkrytych podczas prac badawczych w 2019 r. – pokazuje niezwykłe bogactwo nowych informacji, jakie mogą dostarczyć badania wykopaliskowe realizowane w ramach prac konserwatorskich i restauratorskich - wskazuje Grzegorz Świderski. – Zebrane informacje nie tyko rozszerzają wiedzę o tym obiekcie, ale także zmieniają jego dotychczas znany obraz. W przypadku większości z przestawionych zabytków informacje zgromadzone podczas archeologicznych badań wykopaliskowych stanowią jedyną podstawę do ich dalszych badań. Na tym przykładzie doskonale widać, że konserwacja i restauracja zabytków może służyć nie tylko ratowaniu tych zabytków, które znamy, ale także odrywaniu nowych, które uległy zapomnieniu na przestrzeni dziejów – dodaje.

Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do wizyty w Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny - http://muzeum.frombork.pl

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mom/ skr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.01.2020, 16:03
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ