Newsletter

MG: wicepremier Janusz Piechociński o nowoczesnych rozwiązaniach w biznesie i infrastrukturze na Forum Nowych Idei w Sopocie (komunikat)

02.10.2015, 16:25aktualizacja: 02.10.2015, 16:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MG informuje:

Inteligentny i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz rola Morza Bałtyckiego i dróg wodnych w transportu i gospodarki europejskiej to zagadnienia dyskusji panelowych z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego na V Europejskim Forum Nowych Idei. Debaty odbyły się 2 października 2015 r. w Sopocie.

Podczas panelu pt. „Nowe modele biznesu na nowe czasy” wicepremier Piechociński wskazywał, iż jednym z głównych celów Strategii Europa 2020 jest stworzenie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. - Ten proces nie może odbyć się bez wzmocnienia innowacyjności poprzez efektywną komercjalizację badań i wsparcie współpracy biznesu z nauką. Zwrócił też uwagę, że fundusze unijne przeznaczone na wsparcie innowacyjności akcentują potrzebę łączenia innowacji produktowych i procesowych z innowacyjnymi modelami biznesowymi otwartymi na nowe rozwiązania. W trakcie dyskusji wicepremier przypomniał o konieczności dopasowania oferty publicznej do potrzeb przedsiębiorców. - W ramach PO Inteligentny Rozwój postawiliśmy na otwarte innowacje, nowatorskie rozwiązania odpowiadające konsumentom, crowdfunding, przedkomercyjne zamówienia publiczne, czy wsparcie rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Ważne, by pamiętać, że innowacyjne modele biznesowe mogą również występować w sektorze publicznym, np. w opiece zdrowotnej, transporcie publicznym czy e-administracji – dodał.

Tematem przewodnim panelu „Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata” były natomiast możliwości współtworzenia przez Polskę nowoczesnej europejskiej sieci transportowej, a także efektywność i wydajność różnych gałęzi tego sektora gospodarki. - To przede wszystkim utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu w wymiarze lokalnym, europejskim i globalnym – zaznaczył wicepremier. Jego zdaniem poprawa dostępności terytorialnej w Polsce wymaga integracji głównych gałęzi transportu: kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego śródlądowego. - To również krok w kierunku lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego regionów poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową, przekształcenie systemów zarządzania oraz wprowadzenie inteligentnych rozwiązań. Ma to ułatwić funkcjonowanie infrastruktury w ramach systemu transportu oraz w wymiarze intermodalnym - ocenił.

Ponadto, wicepremier Janusz Piechociński wziął udział w panelu na temat zamówień publicznych w ONZ i korzyściach płynących z nich dla polskich firm. - Zachęcamy do udziału w tych procedurach. Zarówno ze względu na potencjał polskich przedsiębiorstw, jak i cenę oraz jakość proponowanych towarów i usług nasza oferta jest konkurencyjna w porównaniu z ofertą innych krajów – podkreślił.

***

Organizatorem Europejskiego Forum Nowych Idei jest Konfederacja Lewiatan. Tegoroczna, piąta edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ pd/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.10.2015, 16:25
Źródło informacji MG
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ