Newsletter

MI: Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Dolinie Maciejowickiej (komunikat)

30.01.2023, 17:13aktualizacja: 30.01.2023, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

30 stycznia 2023 r. w Maciejowicach została podpisana umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska. Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości blisko 27 km. W etapie III przebudowany zostanie odcinek o długości prawie 4 km. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów Doliny Maciejowickiej, którą zamieszkuje ponad 7 tys. osób.

– Od wielu lat realizujemy projekty przeciwpowodziowe o wartości miliardów złotych. Jesteśmy też zobowiązani do przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Rzeka Wisła ma ogromny wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego i rozwój gmin leżących w jej dolinie. Dlatego wały przeciwpowodziowe są istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności i ich mieszkańców. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

III etap zadania, na które Wody Polskie podpisały umowę, dotyczy przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku 3,86 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, pełnienie nadzoru geotechnicznego oraz autorskiego przy przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Dzięki przebudowie wał osiągnie parametry obiektów zaliczanych do II klasy ważności.

Przebudowywane odcinki wału przeciwpowodziowego Wisły znajdują się na terenie miejscowości Podwierzbie, Bączki i Ostrów w gminie Maciejowice w województwie mazowieckim. Wał chroni Dolinę Maciejowicką o powierzchni 6122 ha. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,75 km. W listopadzie 2022 zrealizowano II etap zadania – przebudowę wału na odcinku 4 km.

Więcej informacji na stronie Wód Polskich: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3276-realizujemy-kolejne-inwestycje-przeciwpowodziowe-w-dolinie-maciejowickiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.01.2023, 17:13
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ