Newsletter

Międzynarodowe korporacje będą musiały ujawnić kwotę podatku, jaką płacą w każdym kraju UE; to przełom

02.06.2021, 16:26aktualizacja: 02.06.2021, 16:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2015
European Union, 2015
Unijni legislatorzy zawarli umowę zobowiązującą międzynarodowe korporacje do publicznego deklarowania, jakie podatki płacą w każdym kraju UE. To przełom po pięciu latach grania na zwłokę przez niektóre rządy krajów członkowskich.

Porozumienie zawarte we wtorek wieczorem między negocjatorami Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawia przepisy, które wymagają od międzynarodowych korporacji i ich spółek zależnych o rocznych dochodach przekraczających 750 mln euro i działających w więcej niż jednym kraju, publikowania i udostępniania kwot podatków, jakie płacą w każdym państwie członkowskim. Informacje będą również musiały zostać udostępnione w internecie przy użyciu wspólnego szablonu oraz w formacie do odczytu maszynowego.

Aby ułatwić korzystanie z przekazywanych informacji i zwiększyć przejrzystość, przekazane dane będą musiały zostać rozbite na konkretne pozycje, w tym charakter działalności firmy, liczbę pracowników etatowych, wysokość zysku lub straty przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, kwotę naliczonego i zapłaconego podatku dochodowego oraz skumulowanych zarobków.

Spółki zależne lub oddziały, które znajdują się poniżej progu przychodów, będą również zobowiązane do zgłaszania, jeśli uzna się, że istnieją tylko po to, aby pomóc firmie uniknąć wymogów sprawozdawczych.

Niektóre przepisy dają przedsiębiorstwom wielonarodowym swobodę czasowego zwolnienia z części wymogów sprawozdawczych, ale są one mocno ograniczone.

Sprawozdania dotyczące przejrzystości podatkowej powinny również obejmować unijny wykaz jurysdykcji spoza UE niechętnych współpracy podatkowej, czyli krajów znajdujących się na tak zwanych unijnych „czarnych” i „szarych” listach. Chociaż posłowie do PE chcieli mocniejszych zapisów przeciwdziałających przenoszeniu zysków do rajów podatkowych spoza UE, nowe przepisy mają rzucić więcej światła na utratę podatków na rzecz tych rajów.

W styczniu 2021 r. Parlament Europejski zgodził się, że 6 z 20 największych rajów podatkowych to kraje UE. Ponadto z badania przeprowadzonego przez dyrektora Obserwatorium Podatkowego UE wynika, że ​​około 80 proc. zysków przenoszonych w UE jest przenoszonych do unijnych rajów podatkowych, przede wszystkim Irlandii, Luksemburga i Holandii.

Jednym z najtrudniejszych punktów dla negocjatorów była pełna dezagregacja sprawozdawczości kraj po kraju. Negocjatorzy Parlamentu podkreślili, że przepisy te są pierwszym krokiem do osiągnięcia przejrzystości podatkowej, zapewniając solidną klauzulę przeglądową, która umożliwia przegląd przepisów w ciągu czterech lat i ich przedłużenie po dokonaniu oceny.

Główna negocjator PE, austriacka europosłanka Evelyn Regner powiedziała, że umowa oznacza znaczący krok w kierunku przejrzystości podatkowej. „Dzięki publicznej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje – która zobowiązuje duże korporacje działające w UE do ujawniania swoich informacji podatkowych – odpowiedzieliśmy na apele społeczeństwa o większą przejrzystość podatkową. Parlament walczył o wdrożenie tej dyrektywy od ponad pięciu lat i dzisiaj udało nam się wreszcie dojść do porozumienia z Radą. Dzięki tej umowie położyliśmy podwaliny pod przejrzystość podatkową w UE, a to dopiero początek” – zaznaczyła.

Tekst musi teraz zostać zatwierdzony przez Komisję Gospodarczą, Monetarną i Prawną PE oraz cały Parlament, a także Radę UE. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym ma nastąpić po wakacyjnej przerwie.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 02.06.2021, 16:26
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ