Newsletter

MKiŚ: młodzież pracuje nad edukacją ekologiczną i klimatyczną w polskich szkołach (komunikat)

22.12.2020, 17:48aktualizacja: 23.12.2020, 08:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Młodzieżowa Rada Klimatyczna stworzyła raport w sprawie edukacji ekologicznej i klimatycznej, którego celem jest zapoczątkowanie prac nad jej ulepszeniem i rozszerzeniem w polskich szkołach. Raport został przygotowany w oparciu o opinię ponad 150 uczniów, nauczycieli i rodziców z całej Polski.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna to organ doradczy i opiniodawczy, działający przy Ministrze Klimatu i Środowiska. W skład Rady wchodzi 32 Członków pochodzących z całej Polski, reprezentujących różne środowiska i grupy wiekowe. Głównym zadaniem Młodzieżowej Rady Klimatycznej jest pośredniczenie między głosem młodego pokolenia a decydentami.

23 listopada Młodzieżowa Rada Klimatyczna zorganizowała zdalne konsultacje z osobami reprezentującymi różne środowiska działające na rzecz ekologii i klimatu. W spotkaniu wzięli udział głównie uczniowie, lecz nie zabrakło również nauczycieli oraz rodziców.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz anonimowej ankiety Członkowie Młodzieżowej Rady Klimatycznej przygotowali raport, w którym znalazły się zebrane opinie dotyczące obecnego stanu edukacji ekologicznej w Polsce. Przedstawili propozycje uzupełnienia i rozszerzenia treści dostępnych w chwili obecnej w programach szkolnych. Znaczna większość uczestników oceniła, że edukacja ekologiczna i klimatyczna w Polsce jest na niezadowalającym poziomie i należy rozpocząć opracowywanie programu nauki w szkołach, z rozszerzeniem zagadnień związanych z ochroną środowiska i klimatu.

Na IV posiedzeniu Młodzieżowej Rady Klimatycznej, które odbyło się 18 grudnia 2020 r., przedstawiono Ministrowi Klimatu i Środowiska stanowisko Rady, które opiera się na wnioskach z konsultacji na wyżej wymienione tematy.

Uczestnicy konsultacji wspólnie zastanowili się nad propozycjami tematów, które mogłyby być zaimplementowane w nauczaniu szkolnym. Jako najważniejsze z nich uczniowie wskazywali recykling oraz zmiany indywidualne, które każdy może wprowadzić w swoim życiu, aby chronić środowisko. Ponadto pojawił się też problem kryzysu klimatycznego, w tym: jego przyczyn, skutków i możliwych rozwiązań. Pozostałymi kwestiami, które zostały podjęte w dyskusji były: smog, wylesianie, zrównoważony rozwój, energetyka jądrowa, wymieranie gatunków, historia zmian klimatu, polska przyroda oraz wpływ przemysłu mięsnego na klimat.

Stwierdzono, że powinien zostać stworzony specjalny, oddzielny przedmiot nauczany w szkołach poświęcony kwestiom dotyczących klimatu i środowiska. Oprócz zgłębienia tej tematyki w szkołach, uczestnicy konsultacji uważają, że tematy środowiskowe powinny częściej pojawiać się w mediach i docierać również do starszych osób.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna, współpracując z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz innymi podmiotami podejmie pracę na rzecz pojawienia się rzetelnej i kompleksowej edukacji ekologicznej oraz klimatycznej, która będzie zgłębiać problem kryzysu klimatycznego oraz ochrony środowiska.

Raport: https://drive.google.com/file/d/1p9xb9a7j3Ib_GqWEU73ADH6LbEKUspzc/view?fbclid=IwAR3iDPNJoadhsMYfJF1q3eAOusbO1kaP4Cnvu9ViTalPtOKKySo5tDtEe8EUWAGA

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.12.2020, 17:48
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.