Newsletter

Modernizacja oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach nabiera rozpędu

03.07.2020, 16:51aktualizacja: 03.07.2020, 16:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PKP Intercity Remtrak - oddział w Idzikowicach (2)
PKP Intercity Remtrak - oddział w Idzikowicach (2)
Nie zwalniają tempa prace modernizacyjne w oddziale PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. W ramach trzeciego etapu rozbudowy zakładu powstały już trzy hale produkcyjne w ramach jednego kompleksu, w których trwają obecnie prace budowlano-wykończeniowe. Zakończenie wartej 135 mln zł modernizacji planowane jest w drugim kwartale 2021 r. W rozbudowanym zakładzie spółka planuje zatrudnić około 450 nowych pracowników.

Umowa na trzeci etap modernizacji oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach została podpisana 13 września 2019 r. Zadanie inwestycyjne, o wartości 135 mln zł brutto, realizuje konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A.

Szeroki zakres prac modernizacyjnych

Głównym celem inwestycji jest dalsze podnoszenie jakości napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie na rzecz PKP Intercity. Trzeci etap rozbudowy oddziału zakłada m.in. budowę trzech hal produkcyjnych w ramach jednego kompleksu. Będą w nich wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, umożliwią one także naprawy lokomotyw i wagonów. Obecnie trwają już prace wykończeniowe w halach, po których możliwy będzie montaż specjalistycznych maszyn.

Zadanie inwestycyjne obejmuje również budowę dodatkowych budynków i pomieszczeń: budynku warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostycznego, akumulatorowni, portierni, magazynów na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Przebudowana i rozbudowana zostanie również zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy.

Oddział w Idzikowicach ma za sobą już dwa etapy rozbudowy, zakończone odpowiednio w 2017 i 2018 roku. Wówczas zakład powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych. Pozwoliło to m.in. usprawnić proces naprawy wagonów i zwiększyć efektywność.

„Silna branża kolejowa jest bardzo ważnym elementem naszej stale rozwijającej się gospodarki. Konsekwentny rozwój PKP Intercity i jej spółki zależnej PKP Intercity Remtrak pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik myśli przyszłościowo, realizując inwestycje służące dalszemu umacnianiu swojej pozycji rynkowej, zapewniając coraz więcej stabilnych miejsc pracy” – mówi Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Konsekwentne rozszerzanie kompetencji rynkowych

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę i zakres prac wykonywanych dla PKP Intercity. Umożliwi wykonywanie i zapewnienie przewoźnikowi 100% napraw okresowych na 3., 4. i 5. poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów, 100% napraw zestawów kołowych oraz 60% napraw lokomotyw elektrycznych.

Efektem będzie większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych, szczególnie w przypadku naprawy zestawów kołowych. Pozwoli to na szybkie, elastyczne, a także efektywne kosztowo reakcje na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę pasażerów. Zakończenie procesu modernizacji zakładu spowoduje także redukcję kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie.

„Poprzez rozwój swoich kompetencji, a co za tym idzie stałe zwiększanie możliwości napraw i prac technicznych realizowanych we własnym zakresie, spółka PKP Intercity Remtrak istotnie przyczynia się do długofalowego rozwoju naszej spółki i całej Grupy Kapitałowej PKP Intercity – przekonuje Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Chcąc podnosić stale poziom świadczonych przez nas usług, inwestujemy równolegle zarówno w nowoczesny tabor, jak również w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów. Rozwój możliwości i kompetencji PKP Intercity Remtrak zapewni nam bezpieczeństwo w tym zakresie” – zapowiada Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Inwestycja w rynek pracy i rozwój przyszłych kadr

Zakończenie trzeciego etapu modernizacji oddziału w Idzikowicach ma również istotne znaczenie z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie bowiem od 400 do 450 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy.

PKP Intercity Remtrak inwestuje także w wykształcenie przyszłych specjalistów. Spółka podpisała właśnie umowy stypendialne z technicznymi szkołami ponadgimnazjalnymi w Opocznie i Drzewicy. To rozszerzenie rozpoczętej w 2019 roku współpracy, kiedy to PKP Intercity Remtrak objął patronatem obydwie placówki.

„Charakterystyczne dla branży kolejowej jest zjawisko ‘luki pokoleniowej’, która powoduje trudności w znalezieniu odpowiedniej liczby wysokiej klasy specjalistów. Myślimy długofalowo, dlatego rozwijamy współpracę ze szkołami technicznymi, aby wychowywać przyszłych pracowników” - mówi Zbigniew Ciemny, prezes PKP Intercity Remtrak.

Plany dalszego rozwoju

Równolegle w maju br. PKP Intercity Remtrak wydłużyło do 31 grudnia 2021 roku umowy dzierżawy części przedsiębiorstwa naprawy taboru byłego Wagon Opole i opracowuje obecnie długoterminowy plan rozwoju opolskiego przedsiębiorstwa uwzględniający przygotowanie do jego przejęcia. PKP Intercity Remtrak zamierza rozwinąć Wagon Opole i zwiększyć zatrudnienie w zakładzie. Plany uwzględniają, że zakład w Opolu wraz z obecnymi oddziałami spółki w Warszawie i Idzikowicach będą wykonywać naprawy wagonów zabezpieczające w pełni potrzeby eksploatacyjne PKP Intercity. Potencjalna rozbudowa zakładu w Opolu pozwoliłaby także na wykonywanie napraw okresowych lokomotyw.

PKP Intercity

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju. Spółka realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 03.07.2020, 16:51
Źródło informacji PKP Intercity
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.