Newsletter

Biznes i finanse

Na rynku kapitałowym zrównoważony rozwój wymuszą świadomi inwestorzy

20.09.2021, 15:00aktualizacja: 20.09.2021, 15:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

„Spółki giełdowe, które nie będą raportować wskaźników ESG mogą stracić zainteresowanie inwestorów, w szczególności dużych, międzynarodowych podmiotów, dla których już dzisiaj uwzględnienie przez spółki w swoich strategiach biznesowych czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego jest kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Tak sytuacja może potencjalnie skutkować spadkiem obrotów i wyższym kosztem pozyskiwanego kapitału przez emitentów giełdowych" - ostrzegła Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która uczestniczyła w Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Dla GPW jako organizatora platformy obrotu jest to zatem ważny temat o charakterze biznesowym. Warszawskiej giełdzie zależy bowiem na poszerzaniu zainteresowania polskim rynkiem kapitałowym, na napływie nowego kapitału oraz zwiększaniu wolumenu obrotu.

W ramach dyskusji poświęconej ESG jako rewolucji na rynku finansowym Izabela Olszewska tłumaczyła, że z preferencjami inwestorów wykładających swoje środki się nie dyskutuje, jest jeszcze czas, aby przygotować się do zmiany w zakresie raportowania niefinansowego.

„ESG to trend generowany poprzez zachowanie inwestorów, w szczególności globalnych. Na GPW około 55 proc. obrotów generują inwestorzy zagraniczni. Oni jasno określają swoje wymagania co do spółek, które w swoich strategiach biznesowych powinny uwzględniać czynniki ESG i odpowiednio je raportować" - zaznaczyła.

Czynniki ESG - środowiskowe (environmental), społeczna odpowiedzialność (social responsibility) oraz ład korporacyjny (corporate governance) obecnie często są brane pod uwagę przy ocenie atrakcyjności firmy oraz przy finansowaniu jej planów inwestycyjnych.

Członek zarządu GPW przypomniała też o już funkcjonujących w tym zakresie regulacjach. Pierwsza z nich stanowi część ustawy o rachunkowości. Dotyczy obecnie około 150 spółek znajdujących się na warszawskim parkiecie i zobowiązuje je do raportowania niefinansowego od 2018 roku.

„Regulacje w zakresie raportowania niefinansowego obejmują także grupę funduszy, które od 2023 r. będą raportowały stosowanie w swoich strategiach inwestycyjnych kryteriów ESG. Aby zaraportować określone wskaźniki, fundusze będą musiały najpierw otrzymać dane od spółek stanowiących skład portfela inwestycyjnego" - tłumaczyła.

Od 2024 roku do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, według dyrektywy CSRD, ma być zobowiązana kolejna grupa spółek. To będą już raporty tworzone w jednolitym standardzie w formacie ustrukturyzowanym (XBLR) poddawane audytowi. Do 2026 roku raportowanie ESG obejmie wszystkie spółki z rynku regulowanego GPW w Warszawie.

„Na rynek kapitałowy wchodzi pokolenie Z, które od urodzenia ma świadomość zmian klimatu, efektu środowiskowego i kwestii społecznych. Te osoby jako inwestorzy indywidualni zapewne również będą wywierać presję na spółki, aby ich środki były inwestowane zgodnie z ich przekonaniami” - wspomniała Izabela Olszewska.

Jak informowała członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, instytucja ta podejmuje szereg działań edukacyjnych. Wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz doradcą zewnętrznym przygotowała przewodnik dotyczący raportowania niefinansowego dla spółek, zgodny z obowiązującymi i przyszłymi regulacjami.

Inwestorzy giełdowi, zdaniem Olszewskiej, dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich całkowicie odrzuca spółki niespełniające założeń zrównoważonego rozwoju, wycofuje środki zainwestowane w spółki węglowe. Druga inwestuje jednak zgodnie z zasadą „best effort", biorąc pod uwagę progres danej spółki, co daje jej szanse na stopniowe wypracowanie modelu transformacji uwzględniającego czynniki ESG.

Przedstawicielka GPW dostrzegła pozytywne aspekty implementacji założeń ESG przez spółki giełdowe. Zaznaczyła, że proces daje dużo pozytywnych bodźców rozwojowych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 15:00
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ