Newsletter

Nowa wersja ISOF 21.4

06.06.2023, 12:50aktualizacja: 06.06.2023, 12:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Firma HEUTHES nieprzerwanie aktualizuje swój internetowy system obsługi firmy ISOF i wprowadziła jego nową wersję o numerze 21.4.

Zaktualizowane zostały następujące moduły:

 • W „Rachunkowości” zmodyfikowano „Środki trwałe”, w których oprócz zmian w wizualizacji zaktualizowano także operacje, dokumenty i inwentaryzację oraz dostosowano również edycję środka trwałego do nowej klasyfikacji KŚT 2016.
 • W module „Finanse i Księgowość (FK)” dodano automatyczne przeliczanie kursów i pozycji BO w trybie uzupełniania tylko wartości sald Wn/Ma dla kont/subkont walutowych. CIT-8 zaktualizowano do wersji 32, a PIT-11 do wersji 29. Oprócz tego nastąpiła aktualizacja e-sprawozdań i PIT8AR do najnowszej wersji, a w amortyzacji środków trwałych dodano tryb bezpośredniego księgowania do bufora FK z dodatkową weryfikacją stanu rok/miesiąc okresu.
 • Wprowadzono także funkcję blokady uzupełniana raportów: ZZwK i RPPmBezp/RPPmPosr z użyciem hasła użytkownika. Kolejna zmiana to wprowadzenie nowego układu bilansu [BilansCE - wymóg CIT estoński] z możliwością podłączenia do eSPR - sprawozdanie finansowe.
 • Zmodyfikowano listę sesji JPK do MF, w której wydzielono podgląd danych w trybie czystego XML i dodatkowej wizualizacji. W zakładce Raporty>Konta> dodano w Operacje - bezpośrednie zestawienia w danej walucie na subkontach PLN. Ostatnia zmiana to nowa wizualizacja różnic w historii operacji i wyciągów.
 • Aktualizacja modułu „E-commerce” objęła: synchronizację cen i dodanie szablonów do Allegro, dodanie wzorca ZK dla użytkownika oraz obsługę archiwalnych ofert. Do tego wprowadzono synchronizację towarów ISOF - WooCommerce, gdzie pojawiło się nowe okno synchronizacji.
 • W module „Zamówienia od klientów” nastąpiła aktualizacja zapisu szablonu wyszukiwania z wielowyborem, poprawiono wyświetlanie menu kontekstowego, przy wystawianiu ZK pokazywana jest marża dla pozycji i całego dokumentu. Oprócz tego dodano wyliczanie cen od waluty dla ZK w walucie i dodano funkcję sortowania pozycji przy imporcie ZK.
 • Kolejnym zmodyfikowanym modułem jest „Sprzedaż”. W dokumentach sprzedaży zmieniono fakturowanie gdzie uwzględniono rabat kontrahenta przy wystawianiu FS z WZ. Na wydruku faktury PL i PL/EN dodano oznaczenie waluty PLN na rozliczeniu VAT. Dla dokumentów sprzedaży pokazywana jest marża dla całego dokumentu. Na dokumentach językowych dodano legendę. Wprowadzono nową obsługę błędów z serwisu KSeF. dodano obsługę sprzedaży partnerskiej w API oraz obsługę czterech miejsc po przecinku w cenie. Wprowadzono kwotę groszy na fakturze w postaci ułamka, nastąpiło też ujawnienie na dokumencie sprzedaży numerów partii. W nowej wersji widnieje też osobna legenda dla dokumentów FE/FEU, tłumaczenie FSZ na PL/EN oraz dodanie brakujących tłumaczeń do innych faktur. Wprowadzono korektę pełną nowych pozycji w walucie.
 • W „Ofertach” wersje językowe wprowadzono również na podglądzie dokumentu, dodano przycisk do aktualizacji ceny i wag oraz poprawki do kopiowania „Oferty”.
 • Zmiany w module „Kartoteki” to: w kartotece towarów można tworzyć towary na podstawie cech, w API nastąpiła aktualizacja kartoteki sprzedaży partnerskiej, w informacji o towarze w sekcji komplety dodano podkomplety. W kartotece kompletów umożliwione jest składanie kilku kompletów jednocześnie. Nastąpiła także aktualizacja kartotekowej ceny zakupu przy zapisie PW/PP, tak jak dla PZ.
 • W „Produkcji” możliwe jest wystawianie dokumentów PW ze zlecenia produkcyjnego. Wprowadzono poprawki do zamykania okna harmonogramu do zlecenia produkcyjnego.
 • W module „DMS”, w funkcji „Nowy dokument z dysku”, wprowadzono możliwość wskazania kilku dokumentów oraz włączanie wielu plików do ZIP z wielowyborem z podglądu katalogu.
 • W „Zamówieniach do dostawców” pojawił się filtr „zafakturowane” na liście (jak na ZK), a przy wy-stawianiu FZ z ZD jest możliwość wyboru FZ w walucie.
 • Do „Administracji” dołączono „Opcje systemowe”, które umożliwiają zmodyfikowanie okna dostępu i Eventlog z logowaniem czasu zapisu dokumentów magazynowych.
 • Ważną funkcją wprowadzoną do nowej wersji ISOF jest „eZLA” (elektroniczne zwolnienie lekarskie) dostosowane do zmian w API.
 • Wspomniane zmiany i usprawnienia są główną częścią dużej modyfikacji ISOF oddanej do użytku z numerem 21.4, a sama nowa wersja zawiera oprócz nowych funkcjonalności wiele innych poprawek usprawniających działanie systemu ISOF.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

Źródło informacji: Heuthes sp. z o.o.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2023, 12:50
Źródło informacji Heuthes sp. z o.o.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ