Newsletter

NPL NOVA SA (2/2023) Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Spółki

01.02.2023, 20:42aktualizacja: 01.02.2023, 20:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka/Sprzedawca) informuje, iż w dniu 1 lutego 2023 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną z Marcinem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący) dotyczącą sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość).

Umowa przedwstępna zawarta została w formie aktu notarialnego i zawiera zwłaszcza następujące postanowienia:

- Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej, którą Sprzedawca sprzeda Kupującemu Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń, hipotek i praw osób trzecich za cenę w wysokości 5.400.000,00 zł netto, tj. 6.642.000,00 zł brutto;

- Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

- Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 3 marca 2023 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgód na wykreślenie hipotek obciążających Nieruchomość;

- w przypadku braku uzyskania zgody na wykreślenie hipotek, w zakładanych przez Strony terminach, Strony uzgodnią wydłużone terminy a w przypadku braku uzgodnienia wydłużonego terminu lub jego bezskutecznego upływu, roszczenia Stron ograniczają się do obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę zadatku wg jego wartości nominalnej;

- celem zabezpieczenia roszczeń Kupującego o zwrot zadatku w kwocie nominalnej, Sprzedawca poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par.1 pkt 4 kpc, wprost z aktu notarialnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 20:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.