Newsletter

Olimpiady Specjalne i Fundacja Stavrosa Niarchosa współpracują w ramach międzynarodowej kampanii na rzecz włączenia społecznego młodzieży w edukacji

18.11.2021, 15:01aktualizacja: 18.11.2021, 15:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

WASZYNGTON, 18 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Stavrosa Niarchosa (SNF), potwierdzając historyczną inicjatywę rozwoju integracyjnego wśród młodzieży o różnych możliwościach, przyznała Olimpiadom Specjalnym 8500000 USD na rozpoczęcie Światowej Kampanii na rzecz Integracji, wspierającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Partnerstwo to przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat transformacyjnej siły programów integracyjnych Olimpiad Specjalnych na całym świecie i da młodzieży możliwość zaangażowania się w międzynarodowy wysiłek polityczny na rzecz wspierania włączenia społecznego w szkołach i wspólnotach.

„Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy dalsze wsparcie Fundacji Stavrosa Niarchosa, aby przedstawić światu Światową Kampanię na rzecz integracji, która odrzuca i przeciwstawia się wprowadzającym podziały słowom politycznych ekstremistów. Przesłanie Olimpiad Specjalnych dotyczące włączenia społecznego to wezwanie do akceptacji odmienności, które dotyka setki milionów dzieci i młodzieży na całym świecie – powiedział Tim Shriver, przewodniczący zarządu Międzynarodowych Olimpiad Specjalnych. - Nasi sportowcy i dzisiejsza młodzież przemawiają głosami, które zasługują na uwagę. Ich przesłanie jest apolityczne, niespolaryzowane – jest to przesłanie solidarności, jedności i nadziei, które pomoże nam przetrwać ten pełen podziałów czas w historii ludzkości”.

Ten nowy trzyletni grant będzie oparty na wsparciu SNF przekazywanym od 1998 roku poprzez rozszerzenie programu Zunifikowanych Szkół Olimpiad Specjalnych, który wprowadza sporty integracyjne i integracyjne przywództwo młodzieży w środowisku szkolnym. Program ten obejmie prawie 3000 szkół w 22 krajach. Ponadto dotacja pozwoli na uruchomienie zarówno kompleksowej kampanii na temat włączenia społecznego, jak również na stworzenie pierwszej w historii Ogólnoświatowej Koalicji na rzecz Włączenia Społecznego i Edukacji, koalicji rządów krajowych, agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, zagranicznych agencji pomocowych i fundacji, której celem jest wzmocnienie włączenia społecznego na świecie poprzez edukację.

„SNF stawia sobie za cel wspieranie trwałych, korzystnych zmian społecznych, zaś Olimpiady Specjalne dowiodły, że pomagają w tworzeniu trwałych przemian w sposobie myślenia, które przenoszą się z jednostek na szkoły, rodziny, społeczności i narody – powiedział współprzewodniczący SNF Andreas Dracopoulos. - Zaangażowani i pełni energii młodzi ludzie o zróżnicowanych zdolnościach wskazują nam drogę do bardziej integracyjnej przyszłości. SNF jest dumna, że może być częścią wysiłków na rzecz wzmocnienia ich głosów podczas realizowania kluczowych usług w szkołach na całym świecie”.

Dzięki programowi Zunifikowana Gra: Nauczanie zunifikowane, Olimpiady Specjalne i SNF przekształciły środowiska szkolne w społeczności akceptacji i integracji. Od 2018 roku program ten objął ponad 190000 młodych ludzi z i bez niepełnosprawności intelektualnej w 14 krajach, potwierdzając że program zunifikowanych szkół jest potężnym narzędziem do wspierania włączających sposobów myślenia i zachowań:

· 8 na 10 nauczycieli uważa, że Zunifikowane Szkoły pozytywnie wpłynęły na atmosferę w ich szkole;

· 94 procent szkół stwierdziło, że dzięki programowi Zunifikowanych Szkół zmniejszyło się zjawisko zastraszania, dokuczania i używania obraźliwego języka;

· Uczniowie w Grecji byli dziewięć razy bardziej skłonni uwierzyć, że mogą uczyć się od ludzi innych niż oni sami, i dziewięć razy bardziej skłonni uwierzyć, że mogą uczynić swoją szkołę lepszym miejscem.

Opierając się na sukcesie kampanii Zunifikowana Gra: Nauczanie zunifikowane, Olimpiady Specjalne i SNF rozpoczną Światową Kampanię na rzecz integracji, kierując przesłanie o integracji do liderów opinii, którzy kształtują główny nurt dyskursu publicznego i zwołują Ogólnoświatową Koalicję Liderów na rzecz Edukacji i Integracji, zachęcając więcej społeczności do wspólnego zaangażowania na rzecz integracji i celebracji człowieczeństwa, które nas łączy.

Olimpiady Specjalne

Organizacja Olimpiad Specjalnych, założona w 1968 roku, to międzynarodowy ruch mający na celu wyeliminowanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Promuje akceptację wszystkich osób poprzez moc sportu i programów w dziedzinie edukacji, zdrowia i przywództwa. Olimpiady Specjalne organizują każdego roku ponad 30 wydarzeń sportowych typu olimpijskiego oraz ponad 100 tys. innych imprez i konkursów z udziałem przeszło sześciu milionów sportowców i zrzeszonych partnerów w ponad 201 krajach i regionach oraz ponad miliona trenerów i wolontariuszy.

Dowiedz się więcej: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn i blog na Medium. Więcej informacji na www.SpecialOlympics.org.

Fundacja Stavrosa Niarchosa

Fundacja Stavrosa Niarchosa (SNF) jest jedną z najważniejszych na świecie prywatnych międzynarodowych organizacji filantropijnych przyznającą dotacje organizacjom non-profit w dziedzinie sztuki i kultury, edukacji, zdrowia i sportu oraz opieki społecznej. SNF finansuje organizacje i projekty na całym świecie, które dążą do osiągnięcia szerokiego, trwałego i pozytywnego wpływu na całe społeczeństwo, a także wykazują się silnym przywództwem i rozsądnym zarządzaniem. Fundacja wspiera również projekty, które przyczyniają się do tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych, jako efektywnego sposobu służenia dobru publicznemu. Od 1996 roku Fundacja przekazała ponad 3,2 miliarda USD w formie ponad 5 tysięcy dotacji dla organizacji non-profit w ponad 135 krajach świata. Więcej na stronie https://SNF.org.

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/1690128/Enter_a_title.mp4  

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1690125/SOBharat_2019_00005.jpg  

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/406718/Special_Olympics_logo.jpg

Źródło: Special Olympics

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.11.2021, 15:01
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ