Newsletter

Biznes i finanse

Otwarte Uniwersytety Australii wykorzystują doświadczenie Rimini Street w zakresie podatków, prawa i regulacji, aby sprostać nowym wymaganiom publicznym

14.10.2021, 08:54aktualizacja: 14.10.2021, 09:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Rimini Street
Rimini Street
Aktualizacje wspierają nowe rozporządzenia w sprawie przekazywania danych o studentach w szkolnictwie wyższym; wspomagają model „otwartego dostępu”, w którym studenci mogą ubiegać się o przyjęcie i rozpocząć naukę w dowolnym miejscu i czasie.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, wiodący partner w zakresie wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił, że Otwarte Uniwersytety Australii (OUA), wiodący na krajowym rynku edukacji podmiot, zwrócił się do Rimini Street o zbudowanie i dostarczenie aktualizacji regulacyjnych do celów sprawozdawczości nowych i istniejących danych studentów, zgodnie z wymaganiami nowych przepisów rządu australijskiego dotyczących gromadzenia informacji o studentach (TCSI). Rimini Street obsługuje aplikacje PeopleSoft należące do OUA od 2017 r. i w oparciu o ich bogate doświadczenia w zakresie wsparcia, organizacja zwróciła się do zespołu Rimini Street ds. podatków, prawa i regulacji (TLR) z prośbą o utrzymanie zgodności z przepisami podatkowymi, prawnymi i regulacyjnymi w ramach aplikacji Oracle PeopleSoft Campus Solutions.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna wersja dostępna pod linkiem: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005177/en

Usługi zgodności TLR: odpowiedź na nieustannie zmieniające się wymagania prawne

W lutym 2018 r. rząd australijski opublikował nowe rozporządzenie dotyczące raportowania danych o studentach. TCSI to inicjatywa rządu Australii, wspólny projekt Departamentu Edukacji, Umiejętności i Zatrudnienia oraz Usług Australii, który ma na celu przekształcenie sposobu gromadzenia informacji o studentach. Przepisy TCSI wymagają obecnie od uniwersytetów raportowania wszystkich danych dotyczących przyjęcia studentów, w tym wniosków, opłat, informacji personalnych i uprawnień w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania. Zespół TLR Rimini Street podjął się opracowania aktualizacji raportów regulacyjnych, umożliwiając zespołowi OUA skupienie się na innych aspektach projektu.

Wsparcie TLR dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania i zgodności z przepisami

Zespół TLR spółki jest złożony z setek doświadczonych, pełnoetatowych pracowników, w tym specjalistów ds. badań krajowych, właścicieli produktów, analityków biznesowych, programistów, inżynierów ds. zapewnienia jakości i specjalistów ds. dokumentacji, którzy są odpowiedzialni za całą praktykę aktualizacji Rimini Street TLR, od badań aż po dostawę. Zespół ten wspiera klientów Rimini Street - od firm średniej wielkości po międzynarodowe przedsiębiorstwa z listy Fortune 500 i podmioty rządowe - w utrzymaniu zgodności i aktualności ich oprogramowania dla przedsiębiorstw w ponad 26000 jurysdykcji na całym świecie. W 2020 r. Rimini Street odnotowała 40% wzrost zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych w skali globalnej, a zespół TLR dostarczył w tym roku ponad 88000 indywidualnych zmian w ponad 50 krajach.

„W przeszłości przekazywanie danych o studentach odbywało się po opublikowaniu informacji ze spisu powszechnego, podczas gdy teraz wymaga się, aby było to robione w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby zapewnić dokładny obraz kredytów studenckich i zapewnić, że nie przekraczają one swoich limitów – powiedział Dan Cliffe, kierownik projektu w Otwartych Uniwersytetach Australii. - Rimini Street przedstawiła jasny plan, współpracując z nami w celu opracowania elastycznego, konfigurowalnego rozwiązania spełniającego nasze wymagania dotyczące zgodności. Wspierają nasze oprogramowanie korporacyjne już od kilku lat, a pracując z nami nad tym najważniejszym projektem, zapewnili to samo wyjątkowo elastyczne, eksperckie podejście doradcze, które stosują w przypadku naszego oprogramowania PeopleSoft. Proces przebiegał bez zarzutu, z zachowaniem wszystkich wymaganych terminów” - dodał.

„Instytucje szkolnictwa wyższego muszą dostosowywać się do zmieniających się modeli rekrutacyjnych, natomiast nowe wymagania dotyczące zgodności z przepisami w Australii oznaczają więcej danych w czasie rzeczywistym i przejrzystość raportowania w celu spełnienia tych zobowiązań rządowych - powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i regionalny dyrektor generalny, Oceania, Rimini Street. - Nasz zespół podatkowy, prawny i regulacyjny pracował we współpracy z Otwartymi Uniwersytetami Australii, aby opracować i dostarczyć to rozwiązanie na czas, spełniając wspomniane regulacje rządowe. Obecnie nasz ekspercki zespół TLR jest odpowiedzialny za budowanie aktualizacji TLR dla prawie 1000 klientów w 126 krajach, przy czym większość z nich jest dostarczana przed założonymi przez dostawców harmonogramami.”

Więcej informacji na temat doświadczenia Rimini Street w zakresie podatków, prawa i regulacji można znaleźć tutaj.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ zobowiązań związanych z bieżącą obsługą zadłużenia kredytowego spółki oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na jej działalność i związane z tym ryzyko stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym również w związku z nowym kredytem; naszą zdolność do zapewnienia efektywnego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową oraz naszą zdolność do naprawy wykrytych istotnych słabości naszego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z ujęciem rachunkowym naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005177/en

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.10.2021, 08:54
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ