Newsletter

Biznes i finanse

PEPEES SA (1/2022) Nabycie akcji własnych

14.01.2022, 21:39aktualizacja: 14.01.2022, 21:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2022

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który pośredniczył w przyjmowaniu ofert sprzedaży akcji Emitenta w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta z 28 grudnia 2021 r. ("Zaproszenie"), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na Zaproszenie, w dniu 14 stycznia 2022 r. Emitent nabył ogółem 32.828 akcji własnych. Nabycie nastąpiło po cenie 1,20 zł za jedną akcję.

Nabyte akcje stanowią 0,035% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniają 0,035% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta wynosi 32.828 akcji, co stanowi 0,035% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te zapewniają ogółem 0,035% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.01.2022, 21:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ