Newsletter

PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

24.11.2023, 06:53aktualizacja: 24.11.2023, 06:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 175 888 189 605 38 426 40 445
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 3 kwartały 5 940 8 783 1 298 1 873
Całkowite dochocy netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 894 8 806 1 288 1 878
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 68 223 60 772 14 905 12 963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (28 553) (9 460) (6 238) (2 018)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (87 389) (79 922) (19 092) (17 048)
Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (47 719) (28 610) (10 425) (6 103)
Aktywa razem na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r. 302 388 376 014 65 232 80 175
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r. 179 045 183 219 38 624 39 067
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,06 0,09 0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r. 1,88 1,93 0,41 0,41

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 06:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ