Newsletter

PJP MAKRUM SA (11/2023) Informacje na temat dywidendy

26.06.2023, 14:50aktualizacja: 26.06.2023, 14:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2023

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 26.06.2023 r., uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku za 2022, na wniosek akcjonariusza Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBIEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN w części, tj. w kwocie 3.051.185,16 zł,. tj. 0,51 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy PJP MAKRUM Spółki Akcyjnej.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.982.716 sztuk.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.06.2023, 14:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.