Newsletter

PJP MAKRUM SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

28.03.2023, 15:23aktualizacja: 28.03.2023, 15:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Zarząd spółki PJP MAKRUM S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za rok 2022 oraz raportu okresowego skonsolidowanego za rok 2022, z dnia 31 marca 2023 r. na dzień 6 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie

informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim (Dz. U. z2009 r. Nr 33, poz. 259)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 15:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.