Newsletter

PJP MAKRUM SA (9/2023) Zawarcie umowy na budowę budynków mieszkalnych przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.

22.06.2023, 17:09aktualizacja: 22.06.2023, 17:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 9/2023

Zarząd spółki PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2023 r., otrzymał informację ze strony spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Wykonawca), o podpisaniu w dniu dzisiejszym, przez Plek 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej Zamawiający) i Wykonawcę, datowanej na 20 czerwca 2023 r. umowy na budowę przez Wykonawcę budynków mieszkalnych, pod roboczą nazwą Kamienica Śniadeckich.

Strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 52.736.778, 97 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.

Strony ustaliły termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.06.2025 r.

Zgodnie z umową suma kar umownych, którymi może zostać obciążony Wykonawca, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto określonego w umowie. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.06.2023, 17:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ