Newsletter

PKN ORLEN: Polska ma szansę zostać liderem technologii wodorowej w Europie

31.08.2021, 12:35aktualizacja: 31.08.2021, 12:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/M. Kmieciński (1)
PAP/M. Kmieciński (1)
PKN ORLEN jako pierwszy koncern paliwowy w tej części Europy zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej do 2050 roku. Jak przekonywał, podczas Forum Wizja Rozwoju, Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wdrażania paliw alternatywnych Grupy ORLEN, to wodór ma stanowić optymalny pomost w osiągnięciu zerowej emisyjności. Stąd tak liczne inwestycje spółki w pozyskiwanie i wykorzystywanie tego surowca.

O tym, jak istotną rolę w transformacji energetycznej Polski i rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki odgrywa wodór, świadczy fakt, że poświęcono mu aż dwie odrębne sesje podczas IV edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce, stanowiącego platformę wymiany opinii pomiędzy przedstawicielami spółek skarbu państwa, instytucji rządowych i ośrodków naukowych.

Podczas debaty eksperckiej zatytułowanej „Czy gospodarka wodorowa może stać się istotną branżą polskiego przemysłu?” Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wdrażania paliw alternatywnych PKN ORLEN zapewniał, że wykorzystanie tego pierwiastka pozwoli koncernowi zbudować przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym.

„Zdajemy sobie sprawę z dynamicznych zmian zachodzących na rynku paliw, które traktujemy jako szansę na dalszy, dynamiczny rozwój naszego koncernu. W perspektywie najbliższej dekady chcemy zbudować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, osiągając wymierne korzyści biznesowe – mówił Grzegorz Jóźwiak. - Budujemy koncern multienergetyczny, w którym z jednej strony posiadamy aktywa rafineryjne i petrochemiczne, a z drugiej bardzo dynamicznie rozwijającą się energetykę w tym energetykę odnawialną. Ta konfiguracja daje dla PKN ORLEN szansę na wykorzystanie synergii pomiędzy źródłami OZE, dla których produkcja wodoru będzie stabilizatorem, a sam wodór pozwoli na dekarbonizację aktywów rafineryjnych i petrochemicznych” – uzupełnił.

Wodór jest pierwiastkiem chemicznym o wszechstronnych właściwościach. Obok elektromobilności i biopaliw II generacji uznawany jest za paliwo przyszłości, które może realnie doprowadzić do realizacji europejskich celów środowiskowych.

Grzegorz Jóźwiak wskazywał na konkretne inicjatywy, realizowane przez Grupę ORLEN, związane z tworzeniem i rozbudową innowacyjnej gospodarki wodorowej. Sztandarowym projektem jest HYDROGEN EAGLE - program inwestycyjny zakładający budowę w Polsce, Czechach i na Słowacji sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. W ramach projektu planowana jest również budowa międzynarodowej sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru - 54 stacje, obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy, powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji.

„Nie zapominamy również o transporcie kolejowym - PKN ORLEN podpisał właśnie list intencyjny z PKP i PESA o współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym. Pragniemy wspólnie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe – wskazał Jóźwiak. - Wcześniej podobne porozumienia dotyczące współpracy na rzecz rozwoju wodoru w transporcie podpisaliśmy z wieloma samorządami i miejskimi spółkami m.in. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie czy Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej - będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru” – dodał.

Podczas drugiej sesji pt. „Wodór w przemyśle”, przedstawiciel PKN ORLEN jako przykład finalizowanej już inwestycji wymienił hub wodorowy w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini, w którym produkowany będzie wodór wysokiej czystości do zasilania ogniw paliwowych.

„Jednocześnie PKN ORLEN realizuje podobny projekt we Włocławku, który zakłada doczyszczanie wodoru z istniejącego procesu elektrolizy. W ramach inwestycji powstanie instalacja produkująca wodór w jakości paliwa transportowego, terminal dystrybucyjny umożliwiający załadunek wodoru do bateriowozów transportujących wodór do stacji tankowania wodoru” – zaznaczył Grzegorz Jóźwiak.

W pierwszym etapie działań prowadzących do osiągnięcia w 2050 roku zerowej emisyjności, a więc w ciągu najbliższej dekady, Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć ponad 25 mld zł na realizację ponad 60 projektów, które pozwolą zredukować negatywne oddziaływanie na środowisko, otworzyć firmę na nowe modele biznesowe i wzmocnić potencjał całej polskiej gospodarki.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 31.08.2021, 12:35
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ