Newsletter

PKP CARGO SA (32/2024) Złożenie zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych Członków Zarząd Spółki

20.06.2024, 12:27aktualizacja: 20.06.2024, 12:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 32/2024

Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez osoby będące Członkami Zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2022 - 2023. W okresie pełnienia przez nich funkcji zostały zidentyfikowane nieprawidłowości wynikające z niedopełnienia ciążących na nich obowiązków dochowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności, co stało się podstawą do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki z art. 304 § 1 k.p.k.

Przedmiotowe zawiadomienie dotyczy wykonania przez ww. Członków Zarządu PKP CARGO S.A., bez odpowiedniej podstawy prawnej i należytego zabezpieczenia interesów Spółki, decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca i 6 października 2022 roku o przewozie węgla, co doprowadziło po stronie Spółki do wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu PKP CARGO S.A., utratę istotnych przychodów i spodziewanych korzyści.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 12:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ