Newsletter

Biznes i finanse

Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności generują jedną czwartą emisji CO2 w transporcie

04.01.2022, 21:56aktualizacja: 04.01.2022, 22:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2020
European Union, 2020
Transport drogowy w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatu, a emisja CO2 z pojazdów ciężkich wzrosła o 25 proc. od 1990 r., odpowiadając za ponad jedną czwartą emisji CO2 generowanych przez transport drogowy – wylicza Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).

Jak podkreśla EPRS, aby zaradzić tej sytuacji, nowe prawo ustanawia obecnie pierwsze w historii unijne normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich. Do 2030 r. nowe duże samochody ciężarowe powinny emitować o 30 proc. mniej CO2 w porównaniu do poziomu emisji z 2019 roku, przy czym cel pośredni na 2025 r. wynosi 15 proc. W 2022 r. Komisja Europejska oceni skuteczność prawa, ewentualne rozszerzenie go na autobusy i inne rodzaje pojazdów ciężkich oraz cele w zakresie ograniczenia emisji na lata 2035 i 2040.

Ośrodek analityczny PE zauważa, że silniki konwencjonalne mają ograniczony potencjał redukcji emisji, ale odpowiedź na ten problem mają stanowić rozwiązania alternatywne, takie jak pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem. W celu propagowania rozwoju i wprowadzania do obrotu tego rodzaju pojazdów o zerowej i niskiej emisji zanieczyszczeń producenci mogą korzystać z zachęt, jeżeli osiągną określone cele sprzedaży (udział w sprzedaży na poziomie 2 proc. od 2025 r.).

Jak wskazuje EPRS, oprócz korzyści dla klimatu nowe prawo pośrednio przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez pojazdy ciężkie, zachęcając do mniejszej konsumpcji paliwa i zwiększenia udziału pojazdów zasilanych akumulatorami lub wodorem.

„Wynikające z tego oszczędności paliwa powinny obniżyć koszty ponoszone przez przewoźników i ich klientów. Ponadto bardziej paliwooszczędna flota pojazdów ciężkich i autobusów zmniejszy zapotrzebowanie na paliwa importowane – podkreśla biuro analiz. - Oczekuje się również, że nowe przepisy będą wspierać innowacje przemysłowe w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, wzmacniając tym samym jego międzynarodową konkurencyjność” – dodaje.

Nowe przepisy obowiązują od lipca 2019 r.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 04.01.2022, 21:56
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ