Newsletter

Polenergia opublikowała Raport o Zrównoważonym Rozwoju (ESG) oraz Raport Zaangażowania Społecznego. Grupa zrealizowała w zeszłym roku ponad 330 projektów

16.04.2024, 10:13aktualizacja: 16.04.2024, 10:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polenergia - Pasieki z miodem na Farmach Fotowoltaicznych Sulechów
Polenergia - Pasieki z miodem na Farmach Fotowoltaicznych Sulechów
Polenergia opublikowała Skonsolidowany Raport o Zrównoważonym Rozwoju (ESG) oraz Raport Zaangażowania Społecznego i Działań na Rzecz Bioróżnorodności za zeszły rok. Raport ESG spełnia unijne wytyczne, które będą obowiązywały Polenergię dopiero od 2025 roku. Drugi z raportów podsumowuje wydatkowanie 1% skonsolidowanego zysku netto Polenergii na działania z zakresu zaangażowania społecznego i bioróżnorodności. W 2023 roku Grupa zrealizowała w tym obszarze ponad 330 projektów. „W parze ze znakomitymi wynikami finansowymi Grupy idzie nasza odpowiedzialność za środowisko i lokalne społeczności” - mówi Iwona Sierżęga, członkini zarządu Polenergia S.A.

Raport ESG Polenergii został opublikowany znacznie wcześniej niż wymagają tego unijne przepisy - dokument za 2023 rok jest oparty na najnowszych wytycznych do raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które wraz z unijną z Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) będą obowiązywały Polenergię dopiero od 2025 roku.

„W parze ze znakomitymi wynikami finansowymi Polenergii idzie nasza odpowiedzialność za środowisko i lokalne społeczności. Przygotowanie Raportu o Zrównoważonym Rozwoju to kolejny krok w realizacji ambitnej Strategii ESG naszej Grupy, którą przyjęliśmy na początku zeszłego roku. Pomimo braku obowiązku raportowania niefinansowego, już dziś publikujemy dokumenty z obszaru ESG na najwyższym poziomie, w oparciu o najnowsze wymagania Unii Europejskiej, które będą dotyczyć Polenergii dopiero od 2025 roku. Nowe raportowanie wskaźników niefinansowych traktujemy jako szansę. Tworzenie transparentnych, porównywalnych ze sobą raportów otwiera nowe możliwości w budowie zeroemisyjnej i włączającej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że transformacja energetyczna przeprowadzona z poszanowaniem środowiska stanie się kołem zamachowym, które przyspieszy dalszy rozwój państw należących do Unii Europejskiej, w tym także Polski” - mówi Iwona Sierżęga, członkini zarządu Polenergia S.A.

Na początku 2023 roku Polenergia przyjęła nową Strategię ESG na lata 2023-2030. Dokument odzwierciedla społecznie odpowiedzialne działania i kwestie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Grupa znacząco poprawiła rating dotyczący obszaru zrównoważonego rozwoju prowadzony przez specjalizującą się w tym obszarze agencję ratingową Sustainalitycs. Poziom ryzyka ESG całej Grupy oceniany jest jako niski.

„Na Polenergii, jako spółce energetycznej notowanej na giełdzie, spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność w obszarze raportowania. Opublikowane przez nas dokumenty dowodzą, że spełniamy oczekiwania rynku w tym zakresie. Właściwe zarządzanie projektami energetycznymi, przez cały okres ich budowy i eksploatacji, to fundament dla harmonijnego rozwoju biznesu. Harmonijnego, czyli uwzględniającego korzyści dla środowiska naturalnego. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu synergii pomiędzy projektami OZE i projektami realizowanymi na rzecz odbudowy ekosystemów czy współpracy z lokalnymi społecznościami. Rok 2023 podsumowujemy publikacją szeregu dobrych praktyk i zobowiązaniem najwyższej staranności w obszarze ochrony środowiska i rozwoju bioróżnorodności” - mówi Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia.

Raport ESG Polenergii został oparty o tzw. badanie podwójnej istotności i był także poddany badaniu biegłego rewidenta, otrzymując pozytywną ocenę zgodności z ESRS oraz Taksonomią - nowym prawem unijnym, które klasyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o zrównoważony rozwój.

Do nowych obowiązków raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju Polenergia przygotowywała się już od 2021 roku. Grupa rozpoczęła kalkulację swojej emisji śladu węglowego GHG w tak zwanym scope 1 (emisje bezpośrednie) i scope 2 (emisje pośrednie). Od 2022 Polenergia raportuje także zgodność działalności Grupy z Taksonomią.

Skonsolidowany Raport ESG oraz Raport o Zrównoważonym Rozwoju to uzupełnienie raportu finansowego Polenergii za 2023 rok. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym czasie 547,6 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. To wynik o 193,3 mln zł wyższy niż w roku 2022. Zysk netto wypracowany przez Polenergię w 2023 roku plasuje się na poziomie 273,6 mln zł. To o 111,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Raporty do pobrania:

Źródło informacji: Polenergia

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.04.2024, 10:13
Źródło informacji Polenergia
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ