Newsletter

PTI finalizuje transakcję obejmującą szereg umów kredytowych o łącznej wartości 2,0 mld USD

22.08.2022, 15:21aktualizacja: 22.08.2022, 15:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire/Phoenix Tower International
PR Newswire/Phoenix Tower International

NOWY JORK, 22 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Phoenix Tower International, LLC („PTI”), działając za pośrednictwem jej podmiotów zależnych w Hiszpanii (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), Stanach Zjednoczonych (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) i Chile (Phoenix Tower International Chile SpA), ogłosiła dzisiaj wprowadzenie zmian i przeformułowanie umów o zabezpieczony kredyt uprzywilejowany w celu ich konsolidacji i ujęcia w ramach jednej transakcji obejmującej całe terytorium Ameryki Północnej i Południowej.

W ramach transakcji zmieniono i skonsolidowano umowy o następujące zabezpieczone kredyty uprzywilejowane: (i) kredyt terminowy o wartości 1404 mln USD, (ii) kredyt terminowy z opcją przedłużenia okresu finansowania o wartości 540 mln USD oraz (iii) kredyt obrotowy o wartości 56,0 mln USD. Termin wymagalności każdego z tych zobowiązań przypada na sierpień 2027 r. (5 lat). Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone odpowiednio na: (i) spłatę bieżącego zadłużenia, w tym pokrycie związanych z nim opłat i wydatków, oraz sfinansowanie przejęcia od spółki WOM S.A. („WOM”) chilijskiego portfela inwestycji związanych z masztami telefonii komórkowej, (ii) sfinansowanie przyszłych potrzeb w zakresie nakładów kapitałowych i przejęć oraz (iii) sfinansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego.

W ramach transakcji zrealizowanej w Chile PTI przejęła od WOM pierwotnie 2334 maszty i później dodatkowo 1466 obiektów, które mają zostać zrealizowane do 2024 r. za łączną cenę ok. 930 mln USD. Spółka PTI tym samym stała się największym właścicielem masztów telekomunikacyjnych w Chile, zwiększając swój międzynarodowy zasięg, który obejmuje już 22 tys. obiektów w 19 krajach.

Spółka White and Case LPP odpowiadała za obsługę prawną kredytodawców, natomiast PTI skorzystała z doradztwa prawnego kancelarii Locke Lord LLP.

Firma Scotiabank pełniła rolę wyłącznego głównego organizatora i prowadzącego księgę popytu w transakcji finansowania oraz wyłącznego doradcy finansowego w transakcji przejęcia. W transakcjach tych jako upoważnieni główni organizatorzy dla kredytów uprzywilejowanych i upoważnieni główni organizatorzy działały następujące banki: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd. Ponadto w charakterze głównych banków kierujących, banków kierujących i uczestniczących wystąpiło kolejnych 13 kolejnych instytucji.

Phoenix Tower International

Wliczając obiekty będące przedmiotem jeszcze niezrealizowanych transakcji prowadzonych za pośrednictwem jednostek powiązanych i podmiotów zależnych, PTI jest właścicielem i operatorem ponad 22 tys. masztów telekomunikacyjnych na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Spółka PTI powstała w 2013 r., aby zapewniać wysokiej klasy obsługę operatorów sieci komórkowych na dynamicznie rosnących rynkach całego świata. W PTI swoje środki zainwestowały m.in. fundusze zarządzane przez Blackstone, inwestorami w spółce są też różni członkowie kadry zarządzającej. Siedziba spółki mieści się w Boca Raton na Florydzie. Więcej informacji na stronie www.phoenixintnl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

Źródło: Phoenix Tower International

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.08.2022, 15:21
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ