Newsletter

PZU w Davos: by przyciągać i zatrzymać talenty, inwestujemy nie w pracowników, lecz w ludzi

19.01.2023, 09:09aktualizacja: 19.01.2023, 09:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP - kadr z filmu
Fot. PAP - kadr z filmu
Edukacja i podnoszenie umiejętności pracowników, dbałość o ich dobrostan, nadanie ich pracy sensu wykraczającego poza wymiar tabelek arkusza kalkulacyjnego, kultura otwartości i równych szans. Taką receptę na wygraną w walce o najlepszych pracowników przedstawiły w Davos liderki biznesu. O doświadczeniach i działaniach swojej firmy mówiła m.in. prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Debata ekspercka pt. „Jakie są najlepsze strategie pozyskiwania talentów w nowej erze społecznej, demograficznej i kulturowej” była ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia roboczego w Polish House podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Prowadzący panel prof. Marcin Piątkowski, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i starszy ekonomista Banku Światowego, wskazywał, że obecne trendy nakładają wielką presję na pracodawców. Wśród największych wyzwań stojących przed nimi wymienił m.in. starzenie się społeczeństw, wejście na rynek „pokolenia Z” o zupełnie innych oczekiwaniach, postęp technologiczny wymuszający ciągłe podnoszenie lub zmianę kwalifikacji, upowszechnienie pracy zdalnej. Wszystko to tworzy bardzo dynamiczne środowisko, w którym nowe pomysły na przyciągnięcie lub utrzymanie najzdolniejszych pracowników stają się pilną potrzebą firm.

O tym, jak wygrać walkę o talenty, dyskutowały: prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska, Silvia Console Battilana - współzałożycielka (wraz z noblistą w dziedzinie ekonomii) i prezes firmy informatyczno-konsultingowej Auctionomics, Ana Birchall - wcześniej wicepremier i szefowa kilku resortów w rumuńskim rządzie, a obecnie przedstawicielka producenta energii jądrowej Nuclearelectrica, oraz Vera Futorjanski, założycielka i prezes m.in. firmy doradczej Veritas Ventures z Dubaju.

Liderki biznesu były zgodne, że perspektywa kobieca zyskuje na znaczeniu w zarządzaniu, co dobrze odpowiada na współczesne wyzwania dotyczące rynku pracy. „Mężczyźni gonią za zadaniami i zyskami, zaś kobiety za poczuciem sensu” - to hasło nieustannie przewijało się w debacie. Ekspertki wskazywały, że właśnie świadomość znaczenia i wagi wykonywanej pracy staje się dziś bardzo ważna dla pracowników, zwłaszcza młodszego pokolenia, i ma wpływ na ich zawodowe wybory.

Czy biznes, zwłaszcza korporacyjny, powinien więc mocniej promować i awansować kobiety?

„W Grupie PZU kobiety zajmują ponad 60 proc. stanowisk, w tym ponad 55 proc. menedżerskich. Blisko 70 proc. naszych pracowników jest rodzicami. Pracują u nas osoby należące co najmniej do czterech różnych pokoleń” - mówiła Aleksandra Agatowska. Podkreśliła, że jej firma w praktyce stworzyła zróżnicowane i włączające środowisko pracy. „Ale nie poprzez faworyzowanie wybranych grup, lecz zachęcanie każdego pracownika do korzystania z równych szans rozwoju, jakie mają wszyscy. To jest właściwa droga, a nie specjalne traktowanie kobiet” - mówiła prezes PZU Życie.

W dyskusji podkreślano, że w erze błyskawicznej cyfryzacji i rozwoju innowacyjnych technologii, które przekształcają praktycznie każdy biznes, najważniejszym kierunkiem jest edukacja - umożliwienie pracownikom pozyskiwania aktualnej wiedzy i nowych umiejętności (upskilling, reskilling). Prezes PZU Życie mówiła, że Grupa PZU podczas pandemii wypracowała wiele programów szkoleniowych, edukacyjnych i motywacyjnych, dostępnych dla pracowników wszystkich szczebli, z których chętnie korzystają tysiące osób.

„Poza ofertą podobną do tej w innych firmach, mamy ciekawe autorskie programy i wydarzenia, takie jak >>FutureOn<<, >>#TyTworzyszPrzyszłość << czy >>Klik na rozwój<<. Umożliwiają one naszym pracownikom poznanie najnowszych trendów, technologii, spotkanie się ze znanymi, polskimi i zagranicznymi, ekspertami z różnych dziedzin, także spoza naszego biznesu. To dla nich wielka dawka inspiracji” - mówiła Aleksandra Agatowska.

Podkreślała, że dziś równie ważna jak dbałość o kwalifikacje zawodowe jest troska o dobrostan pracowników, m.in. ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Świadczą o tym licznie działania w obszarze well-being, jakie podejmuje największy polski ubezpieczyciel.

„Skupiamy się często na aspekcie poszukiwania talentów na rynku, zapominając, że równie ważne jest utrzymanie w firmie tych, które już mamy. Tymczasem poprawa doświadczeń pracowników, wzmacniająca ich zaangażowanie i lojalność, jest łatwiejsza niż poprawa doświadczeń klientów” - wskazywała Aleksandra Agatowska.

Według niej sposobem na to jest oferta kierowana bezpośrednio do pracowników, jak ubezpieczenia na życie, opieka medyczna i inne benfity czy programy wsparcia, a ponadto działania prospołeczne firmy.

„Pracownicy są dumni i mają większą świadomość sensu pracy, widząc, jak w toku różnych kampanii popularyzujemy prewencję zdrowotną i finansową, inspirujemy Polaków do zmiany życia na zdrowsze, lepsze i radzimy im, jak to skutecznie zrobić” - wyjaśniła prezes PZU Życie.

W debacie o obecnych i przyszłych trendach na globalnym rynku pracy pojawił się również temat upowszechnienia się pracy zdalnej po pandemii. Tu nie będzie odwrotu - zgodziły się panelistki.

„Byliśmy jedną w pierwszych dużych korporacji w Polsce, które wprowadziły na stałe hybrydowy model pracy - trzy dni w biurze, dwa w domu. To wielkie wyzwanie dla wszystkich kierujących zespołami, ale odpowiednio prowadząc tę zmianę można utrzymać, a nawet zwiększyć efektywność i motywację ludzi” - zapewniała Aleksandra Agatowska, wskazując, że w badaniach zaangażowania pracowników Grupa PZU notuje wyraźną przewagę nad konkurencją.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 19.01.2023, 09:09
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii