Newsletter

RAFAMET SA (5/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

25.01.2023, 14:49aktualizacja: 25.01.2023, 14:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2023

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie RAFAMET S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Janusza Paruzel,

- Pana Pawła Sułeckiego,

- Pana Pawła Wochowskiego,

a następnie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Janusza Paruzel,

- Pana Pawła Wochowskiego,

- Pana Pawła Sułeckiego,

- Panią Klaudię Budzisz.

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 10 pkt 4) - 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okreso-wych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równo-ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostaną przekazane niezwłocznie po ich powzięciu przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) w związku z § 9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto-ściowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2023, 14:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.