Newsletter

RAWLPLUG SA (12/2024) Powołanie Członka Zarządu ds. sprzedaży Spółki Rawlplug S.A.

20.06.2024, 18:01aktualizacja: 20.06.2024, 18:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. [Spółka'] informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży Rawlplug S.A. Pana Przemysława Tkaczyka.

Poniżej Spółka podaje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Przemysława Tkaczyka.

Wykształcenie:

2001 - 2006 - Uniwersytet Wrocławski - Magister Prawa

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

2017 - obecnie - RAWLPLUG S.A. - Dyrektor Sprzedaży

2014 - 2017 - RAWLPLUG S.A. - Dyrektor Wsparcia Sprzedaży

2013 - 2014 - RAWLPLUG S.A. - Menadżer Działu TPM

2008 - 2013 - RAWLPLUG S.A. Menadżer Działu Obsługi Klienta DIY

2007 - 2008 - RAWLPLUG S.A. Specjalista Działu Obsługi Klienta DIY

2006 - 2007 - Strzelecki Nieruchomości - Pośrednik Nieruchomości

Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A.

Pan Przemysław Tkaczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Przemysław Tkaczyk nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 18:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ